Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

BNV Ministarstvu prosvjete: Hitno, uz dijalog, da ispravimo grešku, da nastava na bosanskom bude ravnopravna

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić uputila je pismo ministru prosvjete u kome je pozvala ministra da uloži napore kako bi se nastava na bosanskom jeziku emitovala na programima RTS odnosno na televizijama koje imaju pokrivenost na cijeloj teritoriji Republike Srbije.

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Jasmina Curić

U pismu, dostavljeno medijima, se podsjeća da je Bošnjačko nacionalno vijeće u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja započelo izradu nastavnih jedinica za model učenja na daljinu na bosanskom jeziku u skladu sa dopisima Ministarstva prosvjete od 13. marta i 16. marta ove godine.

Kako se navodi od strane Mministarstva, istim dopisom Bošnjačko nacionalno vijeće je obaviješteno da će se nastava na bosanskom emitovati na RTS-u te da Vijeće o tome dobiti instrukcije “u naredna dva dana što na našu žalost nije ispunjeno ni do današnjeg dana”.

“Svi nacionalni savjeti u Srbiji koji imaju obrazovanje na maternjem jeziku su konsultovani i uredno dobili dozvolu da se obrazovanje na daljinu za njih emituje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom osim Bošnjačkog nacionalnog savjeta”, naglašava se u pismu i dodaje da su iz medija saznali da je Ministarstvo prosvjete sklopilo ugovor sa nevladinom organizacijom “Maticom bošnjaka” o emitovanju programa nastave na daljinu a da se od Bošnjačkog nacionalnog vijeće kao najvišeg predstavničkog tijelo Bošnjaka u Srbije nije tražila saglasnost ili makar mišljenje.

Predsjednica BNV-a ukazuje da su ovakvim postupcima Ministarstva prosvjete i NVO “Matica bošnjaka” sebi dali za pravo da paralelno sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem pokušavaju da organizuje nastavu na daljinu na bosanskom jeziku i da pokušava da program emituje na nekoj lokalnoj televiziji koja nema dovoljnu pokrivenost, te ne ispunjava uslove emitovanja programa nastave na daljinu.

“Molimo vas da pod hitno zajednički uz dobar dijalog ispravimo učinjenu grešku i da nastava na bosanskom i u ovim vanrednim uslovima bude ravnopravna sa nastavom drugih nacionalnih manjina kao i sa nastavom na srpskom”, podvlači predsjednica BNV-a.

– BNV izvršilo sve pripreme za emitovanje nastave,  Ministarstvo prosvjete šuti

U dogovoru sa Ministarstvom prosvjete, tačnije sa državnom sekretarkom Anamarijom Viček, Bošnjačko nacionalno vijeće je angažovalo dovoljan broj profesora razredne nastave i nastavnika bosanskog jezika koji pripremaju i izrađuju nastavne jedinice za učenje na daljinu.

U periodu od 17. marta,od prvog dana uvođenja vanrednih mjera, pa sve do danas angažovani nastavnici su izradili nastavne jedinice za sve razrede osnovne i srednje škole u kojima se izvodi nastava na bosanskom jeziku ali oni se i dalje mogu vidjeti samo na internet sajtu Vijeća.

“Bošnjačko nacionalno vijeće ima izrađene sve nastavne jedinice u formatu koji odgovara emitovanju, te Vas pozivamo da u skladu sa Vašim nadležnostima uložite napore kako bi se nastava i na bosanskom jeziku emitovala na programima RTS odnosno na televizijama koje imaju pokrivenost na cijeloj teritoriji Republike Srbije kako bi bila dostupna svim učenicima te time i bošnjačku djecu koja slušaju nastavu na maternjem jeziku stavite u ravnopravan položaj sa ostalom djecom u Republici Srbiji”, navode iz BNV-a.

Pojašnjava se i da su napori ka emitovanju nastavnih jedinica na bosanskom jeziku na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću uzrokovani su činjenicom da nijedna lokalna televizija nema takvu pokrivenost da je mogu gledati svi učenici koji pohađaju redovnu nastavu na bosanskom jeziku.

“Bošnjačko nacionalno vijeće ostaje otvoreno za saradnju sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju obezbjeđenja kvalitetne digitalne nastave na bosanskom jeziku“, poručila je predsjednica BNV-a

Podsjeća se i da je Bošnjačko nacionalno vijeće, Ustavom Republike Srbije uspostavljena i na neposrednim izborima izabrana institucija radi ostvarivanja prava bošnjačkog naroda na samoupravu u oblasti identitetskih prava (član 75 Ustava Republike Srbije).

na osnovu Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina Bošnjačko nacionalno vijeće je jedino ovlašteno da predstavlja Bošnjake i odlučuje o pitanjima iz oblasti obrazovanja na bosanskom jeziku.

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije se još zvanično nije oglasilo u vezi kašnjenja sa uvođenjem nastave na daljinu za učenike koji pohađaju školu na maternjem jeziku, kao i u vezi davanja ovlaščenja da to čini jednoj NVO i lokalnoj televiziji iz Novog Pazara.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: