Aktuelno Društvo Sandžak

Danas je Dan bošnjačke nacionalne zastave

Bošnjaci u Sandžaku, Srbiji, Crnoj Gori i diljem dijaspore danas, 11. maja, obilježavaju Dan nacionalne zastave.

Uz poruku “Da se razumijemo! Voli svoje da bi mogao da poštuješ tuđe, jer sloboda izbora identiteta je i sloboda čovjeka”, redakcija SNEWS svim Bošnjacima čestita sretan 11. maj, Dan bošnjačke nacionalne zastave

Dan bošnjačke nacionalne zastave obilježava se na dan kada je 11. maja 1991. godine u Novom Pazaru osnovano tada Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka (MNVS), kasnije preimenovano u Bošnjačko nacionalno vijeće.

Zastava je za Bošnjake simbol identiteta, podstiče na jedinstvo i mir i svaki motiv na njoj, od bijele boje, do ljiljana i polumjeseca, ima posebnu poruku i značenje.

Bošnjački nacionalni blagdani utvrđeni  Odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća na 3. redovnoj sjednici Vijeća, održanoj u Novom Pazaru, 11. maja 2004. godine. 

Nacionalni praznici sandžačkih Bošnjaka potvrđeni su Odlukom Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine od 23. decembra 2005. godine („Službeni glasnik RS“, br. 23/06) u skladu sa članom 10. stav 1, tačka 5 Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 20/2014 – odluka US i 55/2014) i članom 16. stav 3 Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Sl. list SRJ”, br. 11/2002, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 72/2009 – dr. zakon i 97/2013 – odluka US).

M.H.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: