Aktuelno Politika Srbija

Funkcija za Đerleka mlađeg

Student iz Novog Pazara, Amar Đerlek imenovan je za člana Komisije za akreditaciju i provjeru kvaliteta u visokom obrazovanju, Stručnog organa Nacionalnog akreditacionog tijela (NAT) Republike Srbije, objavljeno je na oficijelnom sajtu tog tijela Vlade Srbije.

Mirsad Đerlek u društvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara na skupu SNS-a, arhiv

Amar Đerlek je sin državnog sekretara, bivšeg vd direktora Opšte bolnice u Novom Pazaru, gradonačlenika Novog Pazara i predsjednika Sandžačke narodne partije (SNP), Mirsada Đerleka.

Amar je mlađi sin Mirsada Đerleke, student je stomatologije i na tu poziciju nije delegiran od strane krovne studentske orgaizacije – Studentske konferencije studenata Srbije (SKONUS), nezvanično je potvrđeno za SNews.

On je, nakon imenovanja na ovu poziciju od strane Vlade Srbije, objavio selfi iz zgrade Vlade sa ovom informacijom.

Rad i nadležnosti Komisije regulisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Nacionalnog akreditacionog tijela i Poslovnikom KAPK.

Nacionalno akreditaciono tijelo obavlja poslove akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju u Srbiji.

Zakon o visokom obrazovanju iz 2005. godine je u sistem visokog obrazovanja Republike Srbije uveo principe Bolonjske deklaracije i Lisabonske konvencije i stvorio osnovu za uključenje Srbije u Evropski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA). U skladu sa navedenim Zakonom u junu 2006. godine konstituisana je Komisija za akreditaciju i provjeru kvaliteta (KAPK) kao tijelo Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: