8 Decembra, 2023
Lice dana

Harisa Ferizović

Harisa Ferizović, trenutno doktorant na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na modulu Animalna i humana fiziologija, istraživač saradnik je na Institutu za nuklearne nauke “Vinča”, Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju u Beogradu.

Rođena je 15.11.1990. godine u Novom Pazaru. U braku je već tri godine, a početak svog bračnog života ozvaničila je u gradskoj biblioteci „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru. U slobodno vrijeme voli da pročita dobru knjigu, najviše voli klasike, romane po istinitim događajima, trilere. Voli da čita i o umjetnosti, prevenstveno slikarstvu. Takođe redovno trenira, uči strane jezike (zna engleski i njemački) u svrhu stručnog usavršavanja, putuje kada god ima priliku, obilazi muzeje, druži se sa svojim prijateljima.

Kada govorimo o ciljevima u životu voljela bi, ističe, da bude korisni član društva, da pomaže ljudima, radi na očuvanju životne sredine.

“Takođe mi je cilj da radim na osvješćivanju ljudi u vezi ovog i raznih drugih društvenih problema”, poručuje i dodaje da su joj profesionalni ciljevi uvijek veoma ambiciozni, s obzirom na to da je san svakog naučnika da svojim istraživačkim radom doprinese naučnoj zajednici u rješavanju nedovoljno ispitanih problema.

“Stres koji je dio naše svakodnevnice često dovodi do depresivnih i anksioznih poremećaja, što je upravo i tema moje doktorske disertacije. S obzirom da radim na problemu depresije, voljela bih da doprinesem boljem razumjevanju patogeneze i mogućeg liječenja ove bolesti, između ostalog voljela bih da budem u prilici da radim na ispitivanju povezanosti lijekova koji se koriste u liječenju autoimunih bolesti i rizika od nastanka kliničke depresije. Takođe želja mi ja da budem u prilici da posjetim što više međunarodnih kongresa, razmjenim znanje sa svojim kolegama, naučim niz eksperimentalnih metoda u svrhu poboljšanja kvaliteta mog istraživanja”, poručila je mlada naučnica iz Novog Pazara.

Harisa je član Etičke komisije za zaštitu i dobrobit eksperimentalnih životinja. Njena oblast istraživanja su: endokrinologija, stres, neurofiziologija, ponašanje životinja.

Radi na biohemijskim i molekularnim metodama (ELISA, Western blot, HPLC).

Nakon novopazarske gimnazije Osnovne akademske studije, biologija, uz diplomski rad na temu “Kancer i regulacija ćelijskog ciklusa” završila je ocjenom 9,41, 2013. godoni na Departmanu za biomedicinske studije Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), a master naredne godine takođe na DUNP-u, na temu “Ispitivanje uticaja pastrmskog ribnjaka na antioksidativni sistem zaštite kod Dinocras Megacephala (Rlecoptera: Perlidae))”, uz prosjek ocjeene 9,42.

Od 2014. godine je na doktroskim studijama Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, gdje na tezu „Uticaj endokanabinoida na sintezu transport kateholamina u srcu, slezini i nadbubrežnim žlezdama hronično stresiranih pacova oba pola“, u oblasti Animalna i humana fiziologija završava doktorske studije.

U Harisinoj biografiji su i naučni radovi:

• Harisa Ferizović, Nataša Spasojević, Bojana Stefanović, Milica Janković, Sladjana Dronjak. The fatty acid amide hydrolase inhibitor URB597 modulates splenic catecholamines in chronically stressed female and male rats. Int Immunopharmacol 85:106615, 2020. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106615.

Rad u međunarodnom časopisu M21

• Milica Janković, Nataša Spasojević, Harisa Ferizovic, Bojana Stefanović, , Sladjana Dronjak. Inhibition of the fatty acid amide hydrolase changes behaviors and brain catecholamines in a sex-specific manner in rats exposed to chronic unpredictable stress. Physiol Behav 227:113174, 2020. doi: 10.1016/j.physbeh.2020.113174.

Rad u međunarodnom časopisuM23

• Bojana Stefanović, Nataša Spasojević, Predrag Jovanović, Harisa Ferizović, Sladjana Dronjak. Melatonin modulate the expression of α1- and β2-adrenoceptors in the hippocampus of rats subjected to unpredictable chronic mild stress. Bratislava Medical Journal 119; 429 – 433, 2018. DOI:10.4149/BLL_2018_078

Saopštnja sa međunarodnih naučnih skupova štampani u izvodu (М34):

• Sabina Bejtović, Harisa Ferizović, Dejan Mirčić, Izet Eminović, „Koncetracija PSA u serumu pacijenata sa različitim oboljenjima prostate“, 55. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije, Vrnjačka banja, Republika Srbija, 26-30. april 2014, str. 348.

• Harisa Ferizovic, Milica Janković, Bojana Stefanovic, Nataša Spasojević, Slađana Dronjak, The fatty acid amide hydrolase inhibitor URB597 affects catecholamine synthesis in the heart of chronically stressed rats, Carrent trends in physiological sciences: from cell signals to the biology of aging, pp. 82 – 82, Nis, Republic of Serbia, 19. – 23. Sep, 2018.

• Milica Janković, Ferizović Harisa, Spasojević Nataša, Stefanović Bojana, Slađana Dronjak, Anxiolytic properties of endocannabinoids on gender-related differences observed in rat behavior after chronic stress, Book of abstracts BYNS2018, pp. 27 – 27, Barselona, 13. – 14. Sep, 2018.

• Milica Janković, Harisa Ferizović, Nataša Spasojević, Bojana Stefanović, Sladjana Dronjak, The sex differences in the effects of endocannabinoids on anxiety-like behaviour in chronically stressed rats, Current trends in physiological sciences:from cell signals to the biology of aging, pp. 123 – 123, Nis, Republic of Serbia, 19. – 23. Sep, 2018.

• Milica Jankovic, Harisa Ferizovic, Natasa Spasojevic, Bojana Stefanovic, Slađana Dronjak, Differential effects of URB597, a selective inhibitor of fatty acid amide hydrolase, on niradrenaline turnover in prefrontal cortex and hippocampus of chronically stressed rats. FENS Regional Meeting. Belgrade, Serbia, July 10-13,2019.

• Harisa Ferizović, Milica Janković, Nataša Spasojević, Bojana Stefanović, Slađana Dronjak, URB597 treatment has sex-specific effects on IL-10 levels in spleen and spleen hypertrophy of rats subjected to the chronic unpredictable stress,14th Serbian congress of farmacologistis and 4th congress of clinical pharmacology, pp. 206-207, Novi Sad, repiblic of Serbia,18. – 21. Sep, 2019.

• Milica Janković, Ferizović Harisa, Spasojević Nataša, Stefanović Bojana, Slađana Dronjak, Effects of melatonin treatment on catecholamine synthesis, degradation and α1- and β2- adrenergic receptors in prefrontal cortex of rats exposed to the chronic mild unpredictable stress, 14th Serbian congress of farmacologistis and 4th congress of clinical pharmacology, pp. 206-207, Novi Sad, repiblic of Serbia,18. – 21. Sep, 2019.

• Bojana Stefanović, Nataša Spasojević, Predrag Jovanović, Harisa Ferizović, Milica Janković, Slađana Dronjak, Effect of chronic melatonin treatment on catecholamines and adrenoreceptors in the heart of rats exposed to chronic unpredictable mild stress, 14th Serbian congress of farmacologistis and 4th congress of clinical pharmacology, pp. 207-208, Novi Sad, Republic of Serbia, 18. – 21. Sep, 2019.

• Harisa Ferizović, Milica Janković, Nataša Spasojević, Bojana Stefanović, Slađana Dronjak, Sex-specific effects of treatment with URB597, a selective inhibitor of fatty acid amide hydrolase, on IL-10 and spleen hypertrophy of rats subjected to the chronic unpredictable stress, Immunology at the confluence of multidisciplinary approaches, pp. 41, Belgrade, Republic of Serbia, December 6th – 21th , 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: