Aktuelno Izbori u Srbiji 2020. Politika Srbija

Kancelarija OSCE otvara Specijalnu misiju za procjenu sprovođenja izbora u Srbiji

Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a KDILJP danas je otvorila Specijalnu misiju za procjenu sprovođenja izbora (SEAM) za parlamentarne izbore u Srbiji, koji će biti održani 21. juna.

Misija je uspostavljena nakon zvaničnog poziva koji su uputili državni organi Srbije, saopšteno je iz Kancelarije OSCE-a u Srbiji.

Misiju predvodi ambasadorka Urszula Gacek (Poljska) i sačinjava je tim od osam međunarodnih eksperata čije se sjedište nalazi u Beogradu. KDILJP SEAM će se fokusirati na posmatranje prioritetnih oblasti izbornog procesa koje su identifikovane od strane KDILJP Misije o projceni potreba (u daljem tekstu: NAM) koja je sprovedena u periodu između 12. i 15. novembra 2019. godine.

Misija će, kako se navodi, ocjeniti izbore u pogledu usklađenosti sa opredjeljenjima OSCE-a i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore, kao i sa nacionalnim zakonodavstvom.

Posmatrači će pratiti osnovne aspekte izbornog procesa kao što su registracija birača, podnošenje i proglašenje izbornih lista, aktivnosti izborne kampanje i medijska pokrivenost kampanje, rad izborne administracije i relevantnih državnih organa, primena pravnog okvira i rešavanje izbornih sporova.

Sastanci sa predstavnicima relevantnih organa i političkih partija, civilnog društva, medijima i međunarodnom zajednicom čine sastavni dio posmatranja.

U sprovođenju svojih aktivnosti, KDILJP SEAM će blisko sarađivati sa organima nadležnim za sprovođenje zdravstvenih mjera u Srbiji i pratiti zdravstvene protokole koji su uspostavljeni.

Naglašava se da KDILJP SEAM neće vršiti sistematsko i sveobuhvatno posmatranje samog procesa glasanja, brojanja glasova i tabelarnog prikaza rezultata na dan izbora, u skladu sa metodologijom KDILJP za Misije za projcene sprovođenja izbora.

“Članovi misije će, međutim, posjetiti ograničen broj biračkih mjesta na dan izbora”, navodi se u saopštenju i dodaje da će dan nakon održavanja izbora, KDILJP predstaviti svoje nalaze na konferenciji za štampu.

Konačni izvjestaj koji sažima ukupan izborni proces i uključuje preporuke biće objavljen nakon otprilike dva mjeseca po završetku izbornog procesa.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: