17 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Globus Novi Pazar

KC Damad: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak globalne kampanje „16 dana borbe protiv nasilja nad ženama“.

KC Damad iz Novog Pazara je  na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama saopštila da se od 25. novembra do 10. decembra svake godine sprovodi globalna kampanja usmjerena na afirmaciju sigurnosti, slobode i dostojanstva, tjelesnog i emocionalnog integriteta žena i djevojčica i osudu svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

U skladu sa mjerama za prevenciju i suzbijanje pandemije, KC Damad će Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Novom Pazaru obilježiti podjelom zaštitnih maski i promotivnog materijala, danas kod Sebilja, sa početkom u 12 sati.

KC Damad, polazeći od prava na život bez nasilja svih članova lokalne zajednice, a naročito žena i devojčica žrtava ma kog oblika nasilja, poziva nadležne institucije da dosljedno primjenjuju zakon, djelotvorno sarađuju i efikasno postupaju u najboljem interesu žena i djevojčica žrtava nasilja, te da se uzdržavaju od bilo kakvih postupaka koji mogu dodatno viktimizovati žrtve.

Takođe, imajući u vidu izvještavanje medija kao delatnost od javnog značaja i rizike koji proističu iz COVID19 stvarnosti, pozvali su medije da drže u fokusu ovu temu kako bi, navedeno je, zajedničkim snagama doprinjeli podizanju svijesti zajednice i ohrabrili žene žrtve nasilja da zatraže pomoć i podršku.

Kulturni Centar DamaD, kroz rad SOS telefona, već 18 godina neposredno podržava žene koje su preživele nasilje, doprinosi uspostavljanju i osnaživanju institucionalnih mehanizama za suzbinje nasilja prema ženama u našoj zajednici i šire.

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: