Aktuelno Društvo Globus Srbija

Međunarodne organizacije u Srbiji: Ljudska prava moraju da budu ključna u toku i nakon covid krize

UN, Vijeće Evrope i Delegacija Evropske Unije u Srbiji zajedno sa Misijom OEBS-a u Srbiji pozivaju na prekid svih oblika diskriminacije, borbu protiv nejednakosti, podsticanje participacije i solidarnosti, kao i promovisanje održivog razvoja za izgradnju boljeg sveta posle kovida-19 za sadašnje i buduće generacije.

Na Dan ljudskih prava, Ujedinjene nacije u Srbiji, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Kancelarija Vijeća Evrope u Beogradu i Misija OEBS-a u Srbiji pozivaju sve članove društva, pojedince, vladu, civilno društvo i privredu, da preuzmu aktivnu ulogu u prevazilaženju krize COVID-19 i u izgradnji boljeg svijeta poslije COVID-19 za sadašnje i buduće generacije.

“Istovremeno, moramo da osiguramo da se čuju i uzmu u obzir glasovi onih koje je kriza najviše pogodila, kao i onih najosetljivijih, u toku i nakon perioda oporavka. Dan ljudskih prava 2020. godine nije nalik prethodnima, jer ovog puta ne daje samo povod za slavlje, već podsjeća na rastuće nejednakosti, krhkost ljudskog dostojanstva i postojeće rizike za živote i osnovna prava ljudi širom svijeta”, navode iz međunarodnih organizacija i posjećaju da Dan ljudskih prava inače predstavlja priliku za države i njihove građane da sagledaju ostvaren napredak i izazove koji su pred njima,

“Ova godina nas je podsjetila da je obezbjeđivanje uživanja ljudskih prava proces koji još uvek traje”, ocjenjuje se i podvlači da je zdravstvena kriza izazvana COVID-19 pokazala je rastuće nejednakosti.

Stoga, organizacije koje dijele vrijednosti vladavine prava, jednakosti, tolerancije, nediskriminacije i slobode medija pozivaju na zajedničku, kontinuiranu i odlučnu akciju ka premošćavanju jaza u sistemima i praksama koje pothranjuju nejednakosti.

Napominje se da napori treba da se usmjere na okončanje svih oblika diskriminacije, podsticanje učešća i solidarnosti, kao i na promovisanje održivog razvoja za sve ljude i planetu.

“Važno je i uzeti u obzir sve informacije koje imamo na raspolaganju o teškoj situaciji sa kojom se suočavaju oni najranjiviji, od Roma i Romkinja u podstandardnim naseljima, žena u nasilnim domaćinstvima, beskućnika i beskućnica, djece i adolescenata do radnika u neformalnoj ekonomiji i transrodnih osoba koje pokušavaju da ostvare pristup zdravstvenoj njezi. Moramo da radimo zajedničkim snagama i udvostručimo napore kako bismo osigurali da niko ne bude izostavljen”, poručuju međunarodni predstavnici u Srbiji.

Dodaje se i da takođe, moramo da podržimo one koji su pomjerili sopstvene granice i posvetili se pomaganju drugima i očuvanju zdravlja i života svih ljudi u Srbiji, stavljajući po strani sopstveno blagostanje – medicinsko osoblje, učitelje i druge hrabre pojedince.

“Gledajući u svijet poslije COVID-19, moramo se postarati da prevrnemo svaki kamen da bismo pomogli desetinama hiljada ljudi koji nemaju pristup čistoj vodi, adekvatnom stanovanju i dostojanstvenom radu, te kako bismo spremnije dočekali svaku narednu krizu. Imajući to u vidu, dozvolite nam da zajedno pretvorimo riječi u djela i vodimo se idealom ljudskih prava, vrijednostima koje nas sve ujedinjuju”, zaključeno je u saopštenju UN, Vijeće Evrope i Delegacija Evropske Unije u Srbiji zajedno sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: