Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

Prof. dr Sead Šemsović: “Duboka država” izbacuje Bosanski sa DUNP-a

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) i univerzitetski profesor Sead Šemsović potvrdio je da se kroz materijal za akreditaciju studijskog programa na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru (DUNP) izbacuju nastavni sadržaji iz oblasti bosanskog jezika i bošnjačke književnosti.

Foto: DUNP, arhiv

Odgovarajući na upit na koji način se to sprovodi, ko to i kako može da uradi, professor Šemsović kao šef tima za akreditaciju ovoga studijskog programa u pismenom odgovoru za SNEWS predočava da je uprava ove visokoškolske ustanove “sasvim nekorektno poslala novopostavjenog prorektora za nastavu prof. dr Milovana Bratića, koji usput i ne poznaje specifičnosti niti ovoga univerziteta niti ovoga studijskog programa, da sazove sastanak sa tri asistenta koji su u procedure napredovaja u nastavnička zvanja”.

Ocjenjuje da sama situacija nimalo ne ukazuje na zreli akademizam, već na otvoreno i tiho ucjenjivanje, odnosno latentni mobing.

“Tada im je naloženo da urade materijal za akreditaciju studijskog programa bez predmeta iz oblasti bosanskog jezika i bošnjačke književnosti. Tom sastanku nisam prisustvovao niti ja kao šef tima za akreditaciju ovoga studijskog programa, niti i jedan nastavnik sa našeg studijskog programa, ali je jedan od pozvanih kolega prenio ove informacije na prvoj narednoj sjednici studijskog programa. Obrazloženje prorektora bilo je da nekada kasnije vratimo ove oblasti u vidu nekog modula, pri čemu niti predlagač, a niti mladi saradnici nisu upoznati kako se to naknadno akreditiraju moduli. Mladi su kolege u tako ucjenjivačkoj atmosferi prihvatili da uprljaju ruke i budu trajno žigosani kao egzekutori bošnjačke kulture sa Državnog univerzteta u Novom Pazaru”, istakao je Šemsović, inače redovni profesor bošnjačke usmene književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i DUNP-a i autor više knjiga iz oblasti historije književnosti.

-“Duboka država” angažirala Bošnjake petokolonaše u smjeru antibošnjačkih i antisandžačkih interesa

Podsjeća da je Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovan radi izučavanja društveno-humanističke grupe nauka u skladu sa specifičnostima prostora novopazarskoga kraja.

Stoga je, podvlači professor Šemsović, studijski program i bio imenovan kao “Srpski i bosanski jezik i književnost” te je u skladu s tim i vršeno kadrovsko planiranje.

“Postepeno je bosanski jezik potiskivan, najprije iz naslova studija, potom iz naslova predmeta, dok je bošnjačka književnost ostala prisutna i u naslovima u sadržaju predmeta. Novo rukovodstvo Univerziteta, usaglašeno s nekim političkim strujama u Republici Srbiji, ne zastupa ideje ranijih rukovodstava te sasvim je napustilo ideju izučavanja kulturnog identiteta Bošnjaka na ovome univerzitetu. Sama rektorka prof. dr. Zana Dolićanin, kao ni prorektori koje je okupila oko sebe, ni na koji način nisu pokazali da žele nastaviti ideje na kojima je utemeljen Državni univerzitet u Novom Pazaru i povlađuju ultradesničarskim ideolozima”, kazao je on.

Ovaj naučnik i lingvista konstatira da iza interesa da se izbaci Bosanski sa DUNP-a stoji politička odluka donešena u cilju asimilacije Bošnjaka.

“I ovog puta je “duboka država” angažirala Bošnjake da potpomognu proces asimilacije, jer je sasvimsv jasno da se takav procesi ne može provesti bez zdušne saradnje petokolonaša. Cijela ekipa sastavljena od rektorke, prorektora, šefova i sekretara, nekada nema snage da se bori za vlastiti stav, nekada i nema vlastiti stav, ali radi isključivo, što se vidi na svim nivoima urušavanja i propadanja ovoga univerziteta”, zaključio je profesor Šemsović.

Akreditacija za studijski program Srpski jezik i književnost, u okviru kojeg su se do sada izučaval i predmeti za bosanski jezik i književnost, je u postupku obnove.

Bošnjačko nacionlno vijeće duže od deset godina insistira na uvođenju studijskog programa Bosanski jezik i književnost.

Podsjećamo da su rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) Zana Dolićanin i predsednica Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) Misala Pramenković početkom marta ove godine razgovarale o značaju ove visokoobrazovne ustanove i uvođenju studijskog programa za izučavanje bosanskog jezika i književnosti.

Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovala je Vlade Republike Srbije, 2006. godine.

Iste godine upisana je prva generacija studenata koja je izučavala bosanski jezik na DUNP-a, kasnije nakon diplomiranja značajan broj njih su učestvovali u pripremi udžbenika i programskih sadržaja za nastavu na bosanskom jeziku.

M .Halilović

Povezane vijesti

%d bloggers like this: