17 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Sjenica

“Šoder” podijelio SPP u Sjenici, Kurtovići drže utjecaj

Nakon što je zaustavljen postupak javne nabavke “Nabavka i ugradnja tampona u krugu Učeničkog doma u Sjenici”, a prethodno odlučeno da taj posao za 6.444.636 dinara bude dodijeljen firmi MMF COP d.o.o Sjenica, došlo je do neslaganja među aktuelnim nosiocima vlasti, funkcionera Stranke pravde i pomirenja (SPP) i članova porodice Kurtović koji učestvuju u aktuelnoj izvršnoj i skupštinskoj vlasti Sjenice.

Pet odbornika iz redova SPP-a u ponedjeljak je zatrašilo hitno održavanje sjednice i obavjestilo Skupštinu opštine Sjenica i predsjednika SO Sjenica da će ubuduće samostalno istupati u radu sjednica.

Kao razlog za to su naveli rješavanje radnog položaja načelnika opštinske uprave, nakon što je dosadašnji načelnik Nusret Nuhović smijenejn, a za novog načelnika opštinske uprave izabran Adnan Ciljević, dosadanji predsjednik Mladih SPP Sjenica i predsjednik Opštinske izborne komsije.

Adnan Ciljević, foto: OO SPP Sjenica

“Na sjednici Opštinskog vijeća 22. jula, suprotno zakonu, za VD načelnika postavljeno je lice koje nema radni odnos i sstatus službenika u Opštinskoj upravi i, uz to, ne ispunjava uslove za načelnika Opštinske uprave Sjenica”, navodi se.

U tom obavještenju je zatraženio i da se “zakonito objasni pitanje u vezi nedodeljivanja javne nabavke PD Divlja Rijeka, čiji je direktor Nuradin Kurtović, član Opštinskog vijeća, koje je društvo u suvlasništvu Nuradina Kurtovića i Aldina Kurtovića, odbornika SO Sjenica, pošto je to pitanje motivisalo Nuradina Kurtovića da podnese inicijativu za razrješenje načelnika Opštinske urprave (Nusret Nuhović)”.

Prema navodima ovih odbornika Nuhović je odbio da donese odluku da se javna nabavka o izvođenju radova kod Učeničkog doma u Sjenici -“Nabavka i ugradnja tampona u krugu učeničkog doma u Sjenici, faza II”, dodjeli firmi Divlja Rijeka, zbog sukoba interesa zato što direktor ove firme obavlja javnu funkciju člana Opštinskog vijeća.

U obavještenju pet odbornika, proslijeđeno medijima, zatraženo je i objašnjenje da li je razriješenom načelniku OU Sjenice Nusretu Nuhoviću pethodno prestao radni odnos.

Odluku o dodjeli ugovora po ovom tenderu je, prema podacima sa portala javnih nabavki, 10. juna 2022. godine potpisao tadašnji načelnik Opštinske uprave Nusret Nuhović, a na tenderu su se, pored MMF COP d.o.o Sjenica, kao ponuđači javili i preduzetnik Slobodan Bečević iz Bijelih Voda, Divlja rijeka d.o.o iz Sjenice i Složna braća, Zoran i Nele iz Nove Varoši. Nakon obavještenja o podnijetom zahtjevu za zaštitu prava, 21. i 22. juna, naručilac (Opštinska uprava Sjenice) je zaustavila dalje aktivnosti u postupku javne nabavke – “Nabavka i ugradnja tampona u krugu učeničkog doma u Sjenici, faza II”, pokazuje dokumentacija na sajtu javnih nabavki.

Prema saznanjima SNews-a porodica Kurtović, sa svojim firmama i funkcijama, ima značajan utjecaj u Sjenici.

Aldin-Dino Kurtovic, nosioc liste Grupe građana “Bez diskriminacije”je odbornik, a njegov brat od amidže, Rejhan Kurtović, je aktuelni predsjednik skupštine. Nuradin Kurtović, otac Aldina-Dina Kurtovica, član je Opštinskog vijeća. Aldisa Kurtović, rođena je sestra Aldina-Dina Kurtovica, također je odbornik u skupštini. Esad Zornić, rođeni daidža Aldina-Dina Kurtovića, odbornik u skupštini, Mulka Zornić dajnica, daidžinica (ujna) Aldina-Dina Kurtovica, također je odbornik u aktuelnom sazivu lokalnog parlamenta Sjenice. Jugo Pajević, uposlenik u firmu Divlja Rijeka, odbornik je u skupstini. Doskorašnji opštinski pravobranioc, Emil Turković, brat je od tetke Aldina-Dina Kurtovića.

Firma Divlja Rijeka, koja se bavi i proizvodnjom šodera i drugih vrsta građevinskog materijala, posljednjih godina dobila je više poslova po raspisanim tenderima Opštine Sjenica.

Indirektno, u vezi previranja u svojoj stranci, preko društvenih mreža oglasio se i predsjednik SPP-a, Usame Zukorlić:

“Za dvije godine vlasti u Sjenici, bilo je stotine pokušaja njenog obaranja.Branili su je časni ljudi Sjenice. Branit će je časni ljudi i dalje i uvijek”, poručio je on, uz ikonicu pesnice.

“Za 2 godine vlasti šta ste uradili to za Sjenicu? Ništa. Samo pričate i lupate praznu slamu”, navedeno je u jednom od komentara na tu poruku Usame Zukorlića.

Skupštinsku većinu u Sjenici sada čine 10 odbornika SPP-a, po 5 sa liste SNS i grupe građana „Bez diskriminacije – Aldin Dino Kurtović“, dva iz SPS-a i jedan sa liste grupe građana „Zajedno“.

Sjenički parlament ima 39 odbornika, u opoziciji su SDP sa 7 i SDA Sandžak sa 9 odbornika.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: