27 Februara, 2024
Aktuelno Društvo Ekonomija Srbija

Srbija: Zvanična prosečna plata 60.029 dinara, a realna ni 46.000 dinara

Iako se zvaničnici Srbije hvale iznosom prosečna plate koju je dostigla Srbija, a u iznosu od 60.029 dinara neto, taj iznos je daleko od realne zarade koju zarađuje većina građana Srbiji.

Štaviše, Republički zavod za statistiku, koji vodi evidenciju o prosečnim platama u Srbiji, takođe objavljuje mnogo realniji iznos koji je najbliži pravoj prosečnoj plati u Srbiji – a ta suma zvanično iznosi 45.736 dinara neto.

Reč je o medijalnoj zaradi – iznosu do kog statistički zarađuje polovina zaposlenih u Srbiji, a kojom se nadležni mnogo ne hvale.

Kad je reč o novoj statistici o zaradama u Srbiji za jul, analiza Republičkog zavoda za statistiku kaže da je prosečna neto zarada u celoj Vojvodini 57.214 dinara.

Zarade su znatno više u Novom Sadu u odnosu na celu pokrajinu, pa su tako zaposleni Novosađani u proseku u julu zaradili 67.345 dinara. Najniže plate imaju zaposleni u Srbobranu i to svega 46.504 dinara neto – jedva nešto više od medijalne zarade u Srbiji.

Ovim statističkim pregledima obuhvaćeni su svi poslodavci koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac sa obračunatim zaradama. Obuhvaćene su zarade kako zaposlenih u radnom odnosu, tako i mimo radnog odnosa (ugovori o privremeno-povremenim poslovima). Statistika ne obuhvata naknade po osnovu ugovora o delu i sve naknade za koje se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Poreska uprava ne raspolaže informacijom o tome da li je svaka zarada za koju je podneta poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima zaista i isplaćena, pa se novi podaci o prosečnim zaradama odnose na obračunate, a ne na isplaćene zarade.

Autor: Gorica Nikolin – gorica@021.rs

Izvor: https://www.021.rs/story/Info/Srbija/254190/Zvanicna-prosecna-plata-60029-dinara-a-realna-ni-46000-dinara.html

Povezane vijesti

%d bloggers like this: