7 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Regija Srbija

U Hagu suđenje bivšim šefovima srpske DB, uhapšeni pre 19 godina

Statusna konferencija u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića održaće se u četvrtak, 23. juna 2022. godine u 10:30 u sudnici Medunarodnog rezidualni mehanizma za krivične sudove IRMCT-a u Hagu. Pretresno veće Mehanizma je izreklo prvostepenu presudu 30. juna 2021, a 6. avgusta 2021. je izdalo pismeno obrazloženje Presude. Dana 6. septembra 2021, Jovica Stanišić, Franko Simatović i tužilaštvo su podneli najave žalbe.

Suđenje pred Mehanizmom započelo je 13. juna 2017. iznošenjem uvodne reči tužilaštva.

Dokazni postupak tužilaštva okončan je 21. februara 2019. U sudnici je saslušan ukupno 51 svedok tužilaštva.

Dana 9. aprila 2019, Pretresno veće je donelo usmenu odluku na osnovu pravila 121 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma i odbilo zahtev za donošenje oslobađajuće presude koji je podneo tim odbrane Franka Simatovića.

Dokazni postupak odbrane Jovice Stanišića započeo je 18. juna 2019. iznošenjem uvodne reči njegovog tima odbrane, a dokazni postupak odbrane Franka Simatovića započeo je 12. novembra 2019. Svedočenje poslednjeg svedoka odbrane zaključeno je 8. oktobra 2020, a oba dokazna postupka odbrane okončana su 23. februara 2021. U sudnici je saslušano ukupno 29 svedoka odbrane. Strane u postupku podnele su svoje završne pretresne podneske na poverljivoj osnovi 12. i 13. marta 2021, a iznošenje završnih reči održano je 12, 13. i 14. aprila 2021. Presuda Pretresnog veća izrečena je 30. juna 2021.

Pretresno veće je zaključilo da su Stanišić i Simatović odgovorni za pomaganje i podržavanje krivičnog dela ubistva kao kršenja zakona i običaja ratovanja i zločina protiv čovečnosti, te krivičnih dela deportacije, prisilnog premeštanja i progona kao zločina protiv čovečnosti, koja su počinile srpske snage nakon zauzimanja Bosanskog Šamca u aprilu 1992. Konkretno, Pretresno veće je konstatovalo da su optuženi pružali praktičnu pomoć koja je imala značajan učinak na počinjenje zločina, obučavanjem i slanjem na teren pripadnika specijalne jedinice Službe državne bezbednosti Srbije i lokalnih Srba iz Bosanskog Šamca da učestvuju u preuzimanju opštine.

Shodno tome, Pretresno veće je zaključilo da su Stanišić i Simatović krivi po svim tačkama Optužnice i osudilo ih obojicu na po 12 godina zatvora.

Pretpretresni postupak

Obojica optuženih su prvi put stupili pred Mehanizam 18. decembra 2015. i izjasnili se da nisu krivi. Dana 12. oktobra 2016, tužilaštvo je podnelo javnu redigovanu verziju svog pretpretresnog podneska (koji je na poverljivoj osnovi podnet 5. septembra 2016). Jovica Stanišić i Franko Simatović su 7. novembra 2016. podneli svoje pretpretresne podneske na poverljivoj osnovi. U skladu s odlukom Pretresnog veća od 2. februara 2017, tužilaštvo je podnelo svoj revidirani pretpretresni podnesak 9. marta 2017, a optuženi su svoje revidirane pretpretresne podneske podneli 30. marta 2017. Pretpretresna konferencija održana je 17. maja 2017.

Optužnica

Optužnica koje je bila podignuta 10. jula 2008. pred MKSJ ostala je važeća optužnica na ponovljenom suđenju pred Mehanizmom.

U Optužnici se navodi da su Jovica Stanišić i Franko Simatović bili saizvršioci u udruženom zločinačkom poduhvatu (dalje u tekstu: UZP) koji je nastao najkasnije u aprilu 1991. i trajao barem do 31. decembra 1995. Navodi se da je cilj tog UZP bio prisilno i trajno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Franko Simatović i Jovica Stanišić su uhapšeni 13. marta 2003. u Srbiji. Simatović je prebačen na MKSJ 30. maja, a Stanišić 11. juna 2003.

Dana 15. decembra 2015, Žalbeno veće MKSJ je naložilo da se Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću ponovo sudi po svim tačkama optužnice. Na osnovu člana 1(4) Prelaznih odredbi, Mehanizam je nadležan za ponovljena suđenja koja su naložena u predmetima MKSJ 1. jula 2013 ili nakon tog datuma.

Jovica Stanišić je bio načelnik Službe državne bezbednosti (“DB”) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (dalje u tekst u: Ministarstvo unutrašnjih poslova ili MUP).

Franko Simatović, Hrvat po poreklu, je bio zaposlen u Drugoj upravi DB MUP.

https://www.irmct.org/bcs/cases/mict-15-96

Povezane vijesti

%d bloggers like this: