Aktuelno Društvo Novi Pazar

Grad Novi Pazar po prvi put objavio izvještaj o medijskim projektima: Unaprijedili informisanje građana

Grad Novi Pazar objavio je danas Izvještaj o realizaciji konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Novog Pazara radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. i 2020. godinu.

Izvestaj o realizaciji medijskih konkursa_Grad Novi Pazar

Kako je navedeno taj izvješta koji je od danas javno dostupan na zvanočnom sajtu Grada Novog Pazara u odeljku oglasi, pripremljen je na osnovu izvještaja podnijetih od učesnika konkursa.

Za realizaciju konkursa za 2019. godinu u budžetu Grada Novog Pazara opredeljeno je 52.620.000,00 dinara, dok je za realizaciju konkursa za 2020. godinu opredeljeno 64.100.000,00 dinara.

Na Konkursu 2019. godine Komisija je razmatrala 23 projekta, od kojih je 11 podržala, a 12 odbila. Za realizaciju podržanih projekata dojdeljena su sredstva u iznosu od 52.620.000,00 dinara.

Za 2020. godinu Komisija je razmatrala 31 projekat, od kojih je podržala 16, a odbila 15 projekata. Za realizaciju podržanih projekata dodeljena su sredstva u iznosu od 64.100.000,00 dinara.

Na Konkursu u 2019. godini najviše su bile zastupljene opštedruštvene teme, odnosno informisanje građana o tekućim dešavanjima u različitim sferama društvenog života. Dva projekta su se bavila privrednim potencijalima grada, dok je na temu zaštite životne sredine, unaprjeđenja položaja osetljivih društvenih grupa, očuvanja kulturnog identiteta, multikulturalnosti i položaja mladih realizovan po jedan projekat.

Na konkursu 2020. podržana su tri projekta koja su se odnosila na informisanja građana o aktuelnim političkim, ekonomskim, vjerskim, kulturnim i drugim temama. Očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i pitanju rodne ravnopravnosti bila su posvećena po dva projekta, dok je na temu unaprjeđenja položaja osetljivih društvenih grupa, zaštite životne sredine, vršnjačkog nasilja, evrointegracija, prevencije nasilja nad ženama, položaja mladih, zdravstva, privrede i sporta realizovan po jedan projekat.

“Posmatrajući vrstu medija preko kojeg su projekti realizovani na Konkursu u 2019. godini najzastupljenija je bila televizija sa četiri projekta, po tri projekta realizovana su u štampanim medijima i na portalima, dok je jedan projekat realizovan na radiju. Međutim, treba napomenuti da je kod većine projekata medijski sadržaj prilagođen i emitovan na najmanje dve platforme. Na Konkursu 2020. na internet portalima je realizovano pet projekata, četiri projekta su realizovana na televiziji, odnosno radiju, dok su tri projekta realizovana u štampanim medijima”, stoji u izvještaju sastavljenom na dvadeset strana.

U zaključnim razmatranjima se konstatuje da su sredstva iz budžeta Grada Novog Pazara, u skladu sa uslovima konkursa, raspoređena u svrhu ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

“Korisnici sredstva su dostavili Gradskom veću Grada Novog Pazara izvještaje o realizaciji projekata. Zaključkom Vijeća prihvaćeni su finansijski izveštaji korisnika.Proizvedeni sadržaji su unaprijedili informisanje građana na lokalnom nivou o važnim društvenim pitanjima i većina projekata realizovana je preko dve platforme”, stoji u zaključku Izvještaja o realizaciji konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Novog Pazara radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. i 2020. godinu.

Grad Novi Pazar je ovakav izvješaj objavio po prvi put.

Rezultati straživanja Balkanske istraživačke mreže (BIRN), objavljeni prošle sedmice, pkazali su da Radio televizija Novi Pazar sa dobijenih više od 155 miliona dinara apsolutni rekorder sa dobijenim sredstvima na medijskim konkursima.

Prema istraživanju BIRN-a, od 2019. godine lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja podržali su ukupno 13 medijskih projekata RTV Novi Pazar, među kojima su oni, sufinansirani od Grada Novog Pazara, i ubjedljivo su najskuplji u Srbiji.

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: