Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

Novi Pazar: Najtraženija informacija o naknadama za ujede pasa i mačaka, Gradska uprava još nije objavila finansijske izvještaje o višemilionskom sufinansiranju RTV Novi Pazar

Najčešće tražena informacija iz Gradske uprave Novog Pazara po zahtjevima za pristup informacijama od javnog značaja upućenim ove godine od strane građana ili organizacija bila je u vezi zbrinjavanja pasa lutalica i naknada za ujede pasa lutalica i mačaka, potvrđeno je za SNEWS iz Gradske upave Novog Pazara.

Kako je navedeno u odgovorima za pitanja upućena na osnovu prava na pristup informacijama od javnog značaja do sredine novembra ove godine postupano je po 39 zahtjeva, a na dva zahtjeva su uložene žalbe.

Za period duži od deset mjeseci novinari i mediji su uputili ukupno sedam zahtjev za infromacije od javnog značaja, kako je navedeno po svim zahtjevima je odgovoreno, a na jedan odgovor Gradske uprave Novog Pazara je uložena žalba.

U odgovorima se navodi da je Gradska uprava omogućila jedan uvid u dokument po traženom zahtjevu, dok se ne navodi da li je izdana bilo koja kopija, koja se po zakonskom propisu zdaje ako je tako navedeno u zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja.

Na upit, na kojoj internet adresi-linku se nalaze javno dostupni podaci-analiza utroška sredstava iz Budžeta Grada Novog Pazara i koju vrstu akata-dokumenata ta analiza sadrži, naveden je link http://www.novipazar.rs/dokumenti#izvrsenje-budzeta-grada, ali nisu navedeni koja vrstu dokumenata sadrži ta platforma.

„Dokument sadrži analizu utroška sredstava na mjesečnom, tromjesečnom i šestomjesečnom nivou“, piše u odgovoru koji ispred Odjeljenja za informosanje Gradske uprave Novi Pazar potpisu je Željko Tiosavljević, kao lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama od javnog značaja.

Uvidom o sadržaj tog linka moguće je saznati osnovne podatke o primaocu, odnosno programu i projektu na osnovu koji se vršu uplata, kao i novčani iznos za navedeni period od mjese tri, šest ili devet mjeseci. Na istom linku nema podatak biti faktura ni drugih dokaza o cijeni, vrsti radova ili usluga ili slično.

– Šutnja o milionima datim za partijsku RTV Novi Pazar

Podsjećamo da je SNEWS, a na osnovu ovog odgovora iz GU Novi Pazar, jedini mediji koji je uložio žalbu zbog šutnje uprave, odosno ne pružanja informacija.

U konkretnom slučaju Grad Novi Pazar odbio je ili i dalje nije javnosti predočio informacije iz sadržaja naratvnih i finansijskih izvještaja koji se tiču sufinansiranja projekata RTV Novi Pazar za period od kad je ta medijska kuća, ranije poznata ka Regionalna TV, privatizovana pa do danas, o čemu je SNEWS ranije pisao.

U zakasnelom odgovoru predočen je samo ukupan zbir novčanih sredstava koji je izdvojen za period prije i poslije privatizacije, o čemu je SNEWS ranije izvkeštavao.

RTV Novi Pazar je od sredine 2008. godine, kada je SDP uz pomoć radikala i srpske liste došla na vlast u Novom Pazaru, do aprila ove godine isplaćeno više od 6 miliona i 358 hiljada eura.

Od 15. juna 2008. pa do 9.10. 2015. godine Grad Novi Pazar je Javnom preduzeću za informisanje Novi Pazar (Rtv) transferisao ukupno 377 miliona 666 hiljada 705,56 dinara  ili 3 miliona 222 hiljade 412, 16 eura.

Iz ovih ovih sredstava tadašnja Regionalna televizija je plaćala zarade i doprinose za radnike, tekuće troškove, nabavku opreme, trškove izvršnih sudskih presuda i dalje.

Nakon privatizacije 2015.godine, odnosno od 15. avgusta te godine  do aprila 2023. godine, na osnovu sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja Grad Novi Pazar je za RTV Novi Pazar uplatio ukupno 372 miliona 504 hiljade 455,97 dinara ili 3 miliona 178 hiljada 365,66 eura.

U odgovoru navode i da pod drugim osnovama u ovom periodu nisu vršili plaćanja za RTV Novi Pazar.

Propisi za finansijke izvještaje i sami finansijki izvještaji, za najmanji, a ne milionski projekat, nalažu da se tranaparentno i na jasan nači prikaže namensko trošenje sredstava iz budžeta.

Za to postoje obrasci uz koje se obavezno prilažu izvodi iz banke u plati isplati sredstava, ugovori o angažovanim pravnim i fizičkim licima na projektu, fakture, računi i drugi dokazi o visini, datumu i načinu potrošenoh novca.

U Ovom slučaju sem, dvije cifre, iz Gradske uprave Novog Pazara, u dijelu za finansijski izvještaj ništa nije dostavljeno, niti je SNEWS kao tražilac informacije obavješten u eventualnom uvidu u informacije za koje javnost ima opravdan interes da zna.

Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još nije odgovorio na žalbu od 1. juna ove godine koju je zbog nepružanja odgovora protiv GU Novi Pazar uputio SNEWS .

Povezane vijesti

%d bloggers like this: