23 Februara, 2024
Aktuelno Društvo Sandžak Srbija Tutin Život

Sandžak će imati park prirode “Mojstirsko-Draške planine”

Srbijansko Ministarstvo za zaštitu životne sredine stavilo je na javni uvid u Nacrt uredbe o proglašenju i Studiju zaštite Parka prirode “Mojstirsko-Draške planine”, na području opštine Tutin.

Javni uvid o prijedlogu ovog nacrta počinje 18. avgusta i trajaće 20 dana, to jest, do 6. septembra ove godine.

Na području zaštićenog prirodnog dobra utvrđen je trostepeni režim zaštite. Ukupna površina Parka prirode iznosi 10.822,36 hektara, od čega je u režimu zaštite I stepena 946,54 hektara (8,75%), u II stepenu 7631,10 hhektara (70,51%) i u III stepenu zaštite 2244,72 hektara (20,74%).

Na predmetnom području nalaze se proglašena prirodna područja Rezervat prirode „Beleg” (stavljen je pod zaštitu 1980. godine), Rezervat prirode „Pogled” (zaštićen je 1980. godine) i Rezervat prirode „Kaljavica”, na području opštine Mojstir (od 13. avgusta 1954. godine).

Prema nacionalnom zakonodavstvu, zaštićeno područje spada u prvu kategoriju međunarodnog, nacionalnog odnosno izuzetnog značaja, na osnovu Pravilnika o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 97/2015).

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 21. septembra 2018. godine Studiju zaštite Park prirode „Mojstirsko-Draške planine” Ministarstvu zaštite životne sredine, kao nadležnom organu. Danom postavljanja obavještenja na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 7. Zakona o zaštiti prirode.

Nacrt uredbe o proglašenju Parka prirode “Mojstirsko-Draške planine” i Studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom biće izloženi svakog radnog dana, od 10 do 13 sati, u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode (Japanska 35, Novi Beograd), kao i na portalu E-uprave, na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i na sajtu Zavoda za zaštitu prirode.

Zainteresovana fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 6. septembrom 2023. godine, dostaviti u pisanoj formi primjedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine poštom ili na pisarnicu, sa naznakom PP „MOJSTIRSKO – DRAŠKE PLANINEˮ – Javni uvid o zaštiti ili elektronskim putem na e-mail adresu aleksandra.doslic@eko.gov.rs.

Vrh Pogled na 2154 metara n.v. na planini Mokrа gorа je najvisočija tačka u ovom dijelu regije Sandžak.

Nаlаzi se u selu Vrba, Opštni Tutin, nа jugu Sandžaka, odnosno jugozаpаdne Srbije, nа sаmoj grаnici Srbije i Kosova, kod tromeđe Srbije, Kosova i Crne Gore.

Mokra gora je poslije Stare planine i vrha Midžor (2169 m n.v.) druga najviša planina Centralne Srbije, odlikujeje netaknuta priroda i veliki broj endemskih vrsta biljaka i životinja, pripada planinskom vencu Prokletija. Karakteristična je i po tome što se na njoj se nalazi razvođe između crnomorskog i jadranskog sliva.

Sa Mokre gore i vrhova Pogled i Beleg pruža se horizont i prekrasan pogled prema širem području Sandžaka, planinama Goliji, Kopaoniku, Hajli, Prokletijama i s druge strane prema Kosovu na Metohijsku kotlinu.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: