17 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Novi Pazar Politika

Skupština grada danas o osnivanju Komunalne milicije, novom zaduženju, promjeni direktora Muzeja…

Skupština grada Novog Pazara raspravljaće na današnjem zasijedanju, izmedu ostalog, o novom kreditnom zaduživanju od 1,5 miliona eura u cilju finansiranja kapitalnih rashoda, kao i o obrazovanju Komunalne milicije u prijestolnici Sandžaka.

Skupština će u okviru svog rada danas razmatrati i jednu novinu u regulisanju procedura za sahranjivanje i pokopavanje na gradskim mezarjima, gdje će komunalnoj miliciji biti stavljena u nadležnost funkcija vršenja komunalnih djelatnosti na grobljima, izricanje kazni i pisanje prekršajnih naloga.

Takodjer, predloženim izmjenama će u regulisanju saobraćaja Komunalnoj miliciji biti dodjeljena šira ovlašćenja u sankcionisanju prestupnika, do pisanja rješenja i podnošenja prijava.

Pored toga, pred odbornicima će se naći i tačke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2021. godinu, kao i više prijedloga o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije užeg i šireg gradskog područja.

Neke od važnijih tačaka tiču se komunalnog uređenja grada Novog Pazara, izrade Strategije razvoja urbanog područja grada, komunalnog uredjenja, te usvajanja odluke o snabdjevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda.

Izmedju ostalog, skupštinska većina će nastojati da da saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga snabdijevanja toplotnom energijom JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, te uvede naplate odnošenja kabastog otpada.

Pored promjena članova upravnih odbora u nekoliko školskih odbora, biće imenovani i novi članovi u gradskim savjetima i komisijama, dok će na nivou javnih ustanova biti razmatran i prijedlog o postavljenju vršioca dužnosti (VD) na čelu muzeja “Ras”, gdje je za prvog čovjeka predložen Elmir Habibović, umjesto dosadašnjeg direktora Fuada Baćićanina, kome je istekao mandat.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: