Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

Zašto policija decenijama šuti na napade na novinare u Novom Pazaru i Sandžaku?

Povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, SNEWS je, u cilju objelodanjivanaj istine, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijskoj upravi Novi Pazar poslao zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja, taržeći, između ostalog, da javnosti predoče koliko je ukupno PU Novi Pazar, u periodu od 2003. godine do danas, prijavljeno napada na novinare, medije i medijske radnike, te koliko je za 20 godina procesuirano krivičnih djela i prekršaja učinjenih prema medijma i novinarima.

SMS poruka od 20. jula 2006. godine kojom je, između ostalog, prijetnjom bacanjem bombe na kuću direkno bila ugrožena lična i imovinska sigurnost novinara iz Novog Pazara, Medina Haliloviću. Policija i tužilaštvo u Novom Pazatu nikada nisu procesuirali taj slučaj niti su podnijeli izvještaj i snosili disciplinsku ili bilo kakvu odgovornost zbog čega to nisu uradili

SNEWS je, kao tipičan primjer neprocesuiranja napada na novinara, kroz pitanje, zatražio da policija javnosti predoči zbog kojh sve razloga nije procesuirana prijava krivičnog djela zbog direktne prijetnje po zdravlje, život i imovinu, SMS porukom od 20. jula 2006. godine kada je, između ostalog, prijetnjom bacanjem bombe na kuću, direkno bila ugrožena lična i imovinska sigurnost novinara iz Novog Pazara, Medina Halilovića.

Da li policija u Novom Pazaru nije mogla, znala, smjela ili nije htjela da utvrdi ko je sa broja 0644566670 slao prijetnje da će novinaru baciti bombu na kuću?

“Da li su i kada, ako jesu, ovlašćena službena lica PU Novi Pazar, po prijavi ovog krivičnog djela, utvrdili identitet lica – osumnjičenog, u čijem sve vlasništvu i u kojem periodu je bio aktivan SMS broj „064456670“, kao i da li su u istražnim radnjama o tome upoznali nadležno tužilaštvo? Da li je u slučaju prijave prijetnji novinaru Medinu Halloviću, od 20. jula 2006. godine, policijski službenik(ci) nekome podnosio nekakav izvještaj, pojašnjenje ili naveo razloge zbog čega ovaj slučaj nije procesuiran ili snosio disciplinsku ili neku drugu odgovornost?
Da li je u slučaju u slučaju prijave prijetnji novinaru Medinu Halloviću, od 20. jula 2006. godine, na policijske službenike od strane nadređenog ili nekog državnog funkcionera vršen pritisak da taj slučaj ne procesuira?
Da li je MUP Republike Srbije 20. jula 2006. godine i kasnije, raspolagao tehničkim, personalnim i drugim kapacitetima i resursima kako bi mogao sa sigurnošću-relevantnim dokazom za sud, da utvrdi identitet lica koje posredstvom mobilnog telefona građanima šalje prijetnje smrću? Ako nije, kojim sve kapacitetima i resursima u tom periodu nije raspolagao kako bi se utvdio identite osobe koja posjeduje aktivan SMS broj?”, navodi se u tom zahtjevu.

Također je zatražena informacija o toma kako glasi procedura i propis za pokretanje odgovornosti prema policijskim službenicima u slučajevima kada dođe do propusta u slučajevima neprocesuiranih krivičnih djela i neotkrivenih osumnjičenih za izvršenje krivičnih djela do njihove zastarelosti.

U Novom Pazaru i srbijanskom dijelu Sandžaka ne postoji slučaj da je neki do sudova, u redovnom postupku donijeli osuđujuću presudu protiv nekog ko je fizički ili uz oružje napadao, vrijeđao i ugrožavao sigurnost novinara i medijskih radnika.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: