Home Posts tagged Narodna banka Srbije (NBS)
Aktuelno Ekonomija Srbija

U Srbiji inflacija 15,8 posto, referentna kamatna stopa povećana na 5,75 odsto

"Pri donošenju ovakve odluke, Izvršni odbor je imao u vidu da su, i pored znakova popuštanja, globalni troškovni pritisci i uvozna inflacija i dalje visoki i da je potrebno ograničiti njihove indirektne efekte na rast cijena na domaćem tržištu, koji se mogu prenositi putem inflacionih očekivanja, kao i uticati na dio pritisaka koji dolaze sa strane tražnje", naveli su iz