"Dobrodošli u Sandžak" Projekti

Centralnu figuru u užem gradskom jezgru Sjenice zauzima džamija Pertevnihal Valide sultanije, poznata kao džamija “Sultanija Valida”.

Nalazi se u samom centru Sjenice, preko puta zgrade opštine i jedan je od simbola tog sandžačkog grada i opštine na jugozapadu Srbije.

Sagrađena je sredinom 19. stoljeća kao zadužbina majke turskog 32. sultana i 111. islamskog halife Abdulaziza. Pored one u Sarajevu, ima status „carska“ ili „careva“, jer ju je gradila sultanova porodica. Jedina je carska džamija u Srbiji.

Pored simbolike ponovnog rađanja Osmanlijskog carstva, specifična je i jedinstvena u graditeljskom smislu, jer ima kube (kupolu) bez stubova čiji je prečnik oko 15 metara.

Kada je džamija građena bila je najzapadnija carska džamija u Evropi i trebala je biti simbol moći Osmanlijske države.

Graditelj ove džamije je ustvari sultan Abdulaziz Han, ali se spominje njegova majka Pertevnih(y)al Valide jer je po granicama carstva trebalo graditi džamije azizije kako bi se pokazala moć i ponovno rađanje Osmanlijske države. U to vrijeme, 1870. godine, kada je džamija građena, Sjenica nije brojala ni pet hiljada stanovnika. I, za današnje uslove je velika.

Sjenica je 1864. godine postala sjedište Novopazarskog Sandžaka, kao najzapadnijeg dijela osmanske države, te je njena izgradnja u tom periodu, s obzirom na historijske okolnosti u tom periodu, imala simboliku moći osmanskog carstva.

Sjenička džamija dominira tim gradom. Nalazi se na malom uzvišenju. Sagrađena je bez temelja, od bijelog kamena i materijala sa ovog podneblja. Ima jedno munare sa jednim šerefetom. Njena izgradnja nije završena zbog nedostatka finansija u to vrijeme. Na to ukazuju postavljene originalne kamene osnove stubova koje nose kupole trijema.

Iz razloga što nije u potpunosti sagrađena, iznad ulaznih vrata nema tariha (tebele), ali postoje ukrasi. Plastika, s desne strane simbolično u obliku koncentričnih krugova, prikazuje univerzum, a s lijeve strane dženet (raj).

Džamija je, prema nekim izvorima, bila unutra obojena svjetlo plavom, tirkiznom bojom koja je u to vrijeme bila i sultanovo obilježje. Od osamdesetih godina, posebno unutrašnji prostor je više puta restauriran i prepravljan. Na zidovima sve do njene restauracije, nije bilo kaligrafije ni ornamentike.

Ogromno kube bez stubova prekriva čitav osnovni prostor za klanjanje. Unutrašnjost je dobro osvijetljena, po dva sa strane i tri u nivou mihraba, nalaze se drveni prozori u podnožju kupole. Do danas su sačuvani originalni mihrab i drveni mahvil (galerija), kurs (ćurs, govornica) je uklonjen, dok je mimber više puta mijenjan. Iznad mahvila, su tri kubeta, kao i ono osnovno, pokrivena crnim limom u skorašnje vrijeme.

Tokom Prvog svjetskog rata austrougarska vojska je sa džamije skinula olovne ploče kako bi ih koristila za pravljenje municije. Džamija se zvala i „kuršumli“ ili „bijela“. Drveni stubovi, na kojima, počiva dio unutrašnjosti, su takođe sačuvani kao originalni.

U graditeljskom smislu, karakteristična je jer su u nju ugrađeni prirodni materijali za ekstremne klimatske uslove kakvi su u Sjenici.

Kube (kupola), koje se praktično oslanja na jednu drvenu gredu, je napravljeno tako što se na drvenu konstrukciju stavljala mješavina blata i slame, na to su kao zaštita od kiše i snijega stavljani olovni listovi. S unutrašnje strane kubeta i cijele džamije stavljao se horosan, materijal koji se spravljao od živog kreča i konjske dlake. To je izuzetno čvrst materijal, polupropustljiv za vazduh, što je omogućilo da drvena konstrukcija bude suha i stoji i dan-danas.

Džamija danas ima podno grijenje, a taj način grijanja vodenim parom, hipokaustom, bio je i previđen jer je džamija podignuta na kemene šipove.

U narodu postoji i legenda o razlozima izgradnje džamije prema kojoj su hajduci i odmjetnici opljačkali karavane s robom Pertevnihal Valide sultanije. Prema toj priči, pošto je sultanija vratila svoju robu i dukate, dala je da se u Sjenici izgradi džamija.

U džamiji je tokom Prvog svjetskog rata održana Sjenička konferencija i tokom historije je bila je centar raznih dešavanja. Taj objekat ima status spomenika kulture i pod zaštitom je države.

Ovaj vjerski objekat, bio je zatvoren u periodu od 1945. do 1953. godine, kada su je komunističke vlasti, nakon rušenja gradske tvrđave i čaršije, koristile kao magacin za žito.

Turska agencija za razvoj i koodrinaciju (TIKA) je 2017. i 2018. godine realizovala projekat restauracije i konzervacije carske džamije u Sjenici. Takođe je obnovljen džamijski šadrvan koji je bio uništen tokom bombardovanja Sjenice u Drugom svjetskom ratu.

Džamija građena je 1870. godine i zbog nedostatka sredstava nikada nije završena do kraja.

Prema nekim izvorima tokom izgradnje džamije bili su angažovani lokalni pravoslavci (Srbi) i radnici iz Božetića.

U oktobru 2019. godine, nakon dvogodišnje restauracije otvorena je za sve posjetioce.

Sjenička Sultan Valide džamija jedno od najljepših kulturno-historijskih dobara na ovim prostorima.

Turska agencija za razvoj i koodrinaciju (TIKA) je u aprilu 2017. godine započela obnovu džamije Sultan Valide, temeljnu i najobimniju od izgradnje.

Džamija je dobila uređen avlijski prostor, novi šadrvan i tarih (tabela) iznad ulaznih vrata. Posebno se vodilo računa da se zadrži i povrati njena autentičnost.

Iznad vrata džamije graditelji su postavili tablu na kojoj se ukazuje da je ona restaurirana za vrijeme aktuelnog turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

“Dok hajrat Valide Sultanije čekaše ummet TIKA za vrijeme Erdogana restaurira ovaj mehabet (svetinju), sva srca se nurom ispuniše i za datum restauracije rekoše: ‘Uz pomoća Allaha Voljenog, Veličanstvenog i Bogatog 1440. (h.g.)'”, piše na tarihu.

Sultan Valide džamija predstavlja sjedište vjerskog, društvenog, obrazovnog, odgojnog i sveukupnog života Sjenice.

Pored simboličkog, vjerskog, arhitektonskog, identitetskog značaja, džamija sultanije Valide ima ogroman turistički potencijal kao spomenik kulture.

– Sjenička tvrđava

Danas je malo poznato da je postojala Sjenička tvrđava i džamija Sultana Murata, koja je bila unutar zidina.  Srušene su u savezničkom bombardovanju u Drugom svjetskom ratu.

Arheolog Adnan Muftarević je u Slovenskom etnografskom muzeju došao do fotografija na kojoj se vidi Sjenička tvrđava

Sjenička gradska tvrđava sa džamijom Sultana Murata IV potiče iz prve polovine 17. vijeka i najznačajniji je objekat bošnjačkog kulturnog naslijeđa sandžačkih Bošnjaka u ovom gradu iz osmanlijskog perioda. Tvrđava je tokom vremena nekoliko puta bila rušena, a čitav kompleks tvrđave sa džamijom u potpunosti je uništen nakon završetka Drugog svjetskog rata.

Arheolozi iz Sjenice Mustafe Baltića i Adnana Muftarevića pokrenuli su inicijativu za obnovu Sjeničke tvrđave.

Na mjestu nekadašnje Sjeničke tvrđave izgrađena je škola

– „Sjenička kuća“

Sjenica bi uskoro trebala da dobije etno-turistički kompleks „Sjenička kuća“  čija je izgradnja u završnoj fazi radova. Objekat ima 700 kvadratnih metara i nalazi se u centru grada uz moderni park.

„Sjenička kuća“ predstavlja reprezentativan objekat sjeničke kuće sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Predstavlja repliku tradicionalne sjeničke kuće onakve kako je ona zapravo i izgledala iz tog vremenskog perioda i u kakvoj su živjeli naši preci. Ono što je karakteristično za nju je tip gradnje, a njena namjena će u budućnosti biti multifunkcionalna.

Jedan dio objekta će predstavljati galeriju, a imaće i mali muzejski depo, u jednom dijelu će imati dvije postavke, odnosno dvije sobe koje će biti opremljene u tradicionalnoj kulturi ovog kraja. Jedna soba će biti opremljena u tradicionalnom bošnjačkom folkloru, a druga onako kako je u to vrijeme živela jedna srpska porodica.

Izvor: 

– AA, SNews
– Turistička organizacija Sjenica

 

Foto: Medin Halilović

 

 

Aktuelno Društvo Novi Pazar

Koordinator Turske razvojne agencije TIKA, Mehmet Mete Anač sa delegacijom koju su činili konzul Republike Turske Bašar Bašol i pomoćnicom Zejnep Mazlum, posjetili su danas Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) i razgovarali sa predsjednicom Jasminom Curić i njenim saradnicima o budućoj saradnji, saopštio je BNV.

Kako je navedeno, cilj posjete je nastavak i realizacija saradnje na započetim projektima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, te unapređenje saradnje na budućim projektima iz nadležnosti Vijeća.

“Predsjednica Vijeća izrazila je zahvalnost na dosadašnjoj saradnji i podršci Turske razvojne agencije u projektima koji su od vitalnog značaja za identitetska pitanja Bošnjaka”, dodaje se.

Na sastanku je dogovoren način saradnje u narednom periodu i tom prilikom je, kako upoznaju, bilo riječi o konkretnim projektima za koje će biti zatražena podrška od TIKA-e.

– TIKA nastavlja s projektima podrške Novom Pazaru i Sandžaku

Koordinator  TIKA, Mehmet Mete Anač se susreo sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihadom Biševcem sa kojim se saglasio da su realizovani projekti u Novom Pazaru i regiji Sandžak, opravdali sve ciljeve i očekivanja, a da rezultate i benefite od realizacije projekata i ulaganja osećaju svi građani tog dela Srbije. Prostora za unapređenje saradnje ima dovoljno, a TIKA će nastaviti sa ulaganjima u kulturu, obrazovanje, poljoprivredu i zdravstvo te u oblasti koje su prioritetne za razvoj i napredak Sandžaka, objavila je AA.

“Razgovarali smo o realizovanim projektima, kojih je bilo mnogo na teritoriji Novog Pazara. Pričali smo o projektima čija je realizacija u toku te o našoj budućoj saradnji. Bila je ovo prilika da u ime svih građana Novog Pazara zahvalim Republici Turskoj za projekte koje je u našoj zemlji, posebno u Sandžaku i Novom Pazaru realizovala TIKA. Vidljivi su rezultati realizovanih projekata u oblasti poljoprivrede, privrede, obrazovanja, zdravstva i kulture. Na zadovoljstvo svih građana mi planiramo da našu saradnju i odnose dodatno unapredimo. Odnosi dve zemlje su na istorijskom maksimumu i to se ogleda kroz projekte koji se kod nas realizuju”, rekao je domaćin susreta Biševac.

Koordinato turske aegncije je poručio da će  nastaviti sa podrškom projektima u nužnim oblastima, neophodnim za poboljšanje uslova življenja građana.

“Od svog osnivanja TIKA je realizovala niz projekata u ovoj državi, a značajan dio njih sproveden je u Novom Pazaru i Sandžaku. Iza nas je vrlo konstruktivan razgovor i sastanak koji smo imali sa konzulom i gradonačelnikom. Uz pomoć Generalnog konzulata Republike Turske u Novom Pazaru, realizovaćemo brojne značajne projekte i u budućnosti”, rekao je Anač.

Pored Biševca, Basola i novimenovanog koordinatora TIKA-e, sastanku su prisustvovali i pomoćnici gradonačelnika Novog Pazara, Nihad Hasanović, Ensar Škrijelj i Tarik Rupić.

Izvor: AA, RTVNP, SNews

 

Aktuelno Društvo Sandžak Turska

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća posjetila je danas novoizabranog koordinatora Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) u Beogradu, gospodina Mehmeta Mete Anača.

Kako je saop[teno iy BNV-a predsjednica Vijeća, Jasmina Curić, poželjela je uspjeh u radu novom koordinatoru TIKA-e u Srbiji i upoznala ga sa nadležnostima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, najvažnijim aktivnostima, programima i projektima koje Vijeće aktivno realizuje.

“Bošnjačko nacionalno vijeće i TIKA imaju višegodišnju saradnju na programima u oblasti kulture i obrazovanja koja je rezultirala velikim brojem uspješno realizovanih projekata u Sandžaku. Cilj ove posjete bio upoznavanje sa trenutnim aktivnostima i projektima Bošnjačkog nacionalnog vijeća kako bi se nastavila i unaprijedila saradnja između Vijeća i TIKA-e”, navedeno je iz BNV-a.

Dodaje se da su predstavnici BNV-a su izrazili zahvalnost na dosadašnjoj pomoći u mnogim projektima koje je TIKA finansijski podržala.

Ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća sastanku su pored predsjednice Vijeća Jasmine Curić prisustvovali potpredsjednik Fuad Baćićanin, i sekretar Vijeća Mirza Hajdinović.

 

Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

Koordinatorka Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIКA) u Srbiji, Cagla Gultekin Tosbat, u pratnji svog asistenta Semira Alića, boravila je u Novom Pazaru u oproštajnoj posjeti Islamskoj zajednici Srbije, saopštio je danas Rijaset IZ Srbije.

Korodinatorku TIKA-e dočekao je poglavar Islamske zajednice Srbije, reisu-l-ulema Sead ef. Nasufović, muftija sandžački Senad ef. Halitović i njegov zamenik Muhamed ef. Demirović.

“Gospođa Cagla Gultekin Tosbat došla je da uputi srdačnu zahvalnost Reisu-l-ulemi, ali i svim njegovim saradnicima na prijateljskoj i veoma uspješnoj međusobnoj saradnji”, kaže se u saopštenju i dodaje da gošća poručila da će TIKA uvijek biti prijatelj i ruka podrške projektima IZS.

Reisu-l-ulema i muftija sandžački navodeći projekte koje je TIKA-e na zahtjev IZS realizovala, a posebno za vrijeme mandata gopođe Cagle, uputili su reči iskrene zahvalnosti na nesebičnoj pomoći i ažurnosti TIKA-e.

“Predstavnici IZS su posebno istakli svoje zadovoljstvo na doprinosu koordinatorke za restauraciju Sultan Valide džamije u Sjenici, za koju koordinatorka svedoči da joj je to najdraži projekat u njenom mandatu”, kaže se.

Na kraju, obe strane su posebno istakle bitnost dalje saradnje ove dvije institucije i razgovarali o pokrenutoj proceduri restauracije Bajrakli džamije u Beogradu, koja je Ustavom IZS definisana kao centralna džamija Rijaseta Islamske zajednice Srbije, rečeno je u saopštenju za javnost Islamske zajednice Srbije.

 

Aktuelno Društvo Kultura Regija Sandžak Turska

Na radionici u Novom Pazaru danas je prezentovan projekat i istoimena publikacija “Jedna žena, jedna priča”, sa biografijama iz života 16 istaknutih žena iz Sandžaka i Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova i Zapadne Trakije (Grčke), javlja Anadolu Agency (AA).

Projekat “Jedna žena jedna priča” podržalo je Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske i Turska agencija za razvoj i saradnju (TIKA) i, kako je poručeno na skupu, biće svjetiljka i vodič za mnoge buduće generacije.

Obraćajući se na skupu predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Jasmina Curić je istakla da je bošnjačka i sandžačka žena stub društva i da i danas, kao i mnogo puta kroz historiju, nosi breme nacionalnog i kulturnog progresa.

“Savremena bošnjačka žena je stub porodice i naše zajednice, ali ona je i preduzetnica, profesorica i neko ko inicira promjene u našem društvu. Uspijevala je da dokaže sebi, ali i drugima, da je moguće spojiti tradicionalnu i porodičnu ulogu žene sa ulogom stvaralački orijentisane žene koja je sposobna da očuva naše tradicionalne vrijednosti, ali i unapređuje svaku ustanovu u kojoj se nalazi. Možemo se pohvaliti da je bošnjačka žena proteklih godina bila uspješna gradonačelnica, naučnica, književnica, sportiskinja… Poboljšanjem položaja žena poboljšava se čitavo društvo”, poručila je Curić.

– Projekat realizovan u cilju jačanja i buđenja svijesti žena

Koordinatorka TIKA-e u Srbiji Cagla Gultekin Tosbat je izrazila želju da životne priče uspješnih žena kako u poslovnom tako i u privatnom životu budu inspiracija svima.

“Nadam se da će ove odlučne, izdržljive i vrijedne žene biti uzor i model i da će njihova iskustva i znanje prosvijetliti i vaše puteve”, kazala je Tosbat.

Turski konzul u Novom Pazaru Basar Bosol je, podsjetivši da je priznanje biračkog prava žena bio jedan od prvih principa Republike Turske i njenog osnivača Mustafe Kemala Ataturka, rekao da Turska i njen predsjednik Recep Tayyip Erdogan posebnu pažnju posvećuju statusu žena u društvu.

“Turska je uvijek spremna da vam pruži pomoć na polju poboljšanja vašeg statusa. Unapređenje statusa žena je jedna od glavnih misija naše države, vlade i predsjednika”, istakao je Basar.

Predsjednica Udruženja žena “Hatidža” iz Novog Pazara, Suada Nasufović je u ime organizatora rekla da je ovaj projekta pokrenut i realizovan u cilju jačanja i buđenja svijesti žena o tome koliko su važne u svim segmentima života i o tome koliko mogu da doprinesu cijeloj zajednici.

“Knjiga koju danas predstavljamo biće vodič i svjetiljka za mnoge buduće generacije. Živimo u teškom vremenu kada je postalo neophodno vratiti ispravnu svijest i čvrst karakter kod žena i kod omladine, kako bi osnažili svoju ličnost. Imamo puno uspješnih žena koje treba da su nam primjer i uzor u životu, u vjerskom i svakom smislu”, naglasila je Nasufović.

Hacer Suluoca iz Udruženja za opšti razvoj (ZOR) iz Skoplja je ukazala da je cilj organizovanja ovakvih radionica na Balkanu da se dopre do još žena i predstave glavne junakinje uspješnih priča.

“Cilj nam je podići most među ženama i zemljama Balkana, čineći da svjetlo dana ugledaju priče tih žena i dok ih pričaju da se u diskursu tih tema nađu žene iz regiona, te da ti susreti doprinesu podizanju svijesti, kao i da se podijeli životno iskustvo tih junakinja, da se te priče zapišu, otrgnu od zaborava i skrene pažnja na status žene u društvu”, kazala je Suluoca.

Ona je kao inicijator projekta izrazila očekivanje da će se nakon skupa u Sandžaku ovakve radionice održati i u drugim zemljama te postati tradicionalna manifestacija.

– Žena važan faktor društvene zajednice 

Narodna poslanica za vrijeme bivše Jugoslavije, humanitarka, socijalna radnica koja se bavila zaštitom prava djece, publicistkinja, novinarka i prosvjetna radnica Emine Ademi iz Sjeverne Makedonije jedna je od izabranih uspješnih žena koja je tokom radnog vijeka ostavila profesionalni trag. Svoj radni vijek je kao učiteljica započela još 1953. godine i kako je istakla, nikad nije ustuknula pred životnim izazovima, sve do postavljenog cilja.

“Sa sobom sam zadovoljna. Ni danas ne stojim, život mi je ispunjen radom. Ako žene čine više od polovine zajednice onda razvoj društva i zemlje zavisi od žena i one zbog toga zaslužuje posebno mjesto u društvu. Za napredak i slobodu društva mjesto žene je na poslu. Najbitnije je dokazati mjesto žene i postići svijest o njenom značaju”, kazala je Ademi.

Narodna poslanica Turske demokratske partije Kosova u aktuelnom i prethodnom sazivu kosovskog parlamenta Fidan Rina Jilta iz Prizrena u političkom životu je već 13 godina, zastupa turske žene, ali je prethodno dvije decenije radila kao prosvjetna radnica.

“Uspješnim ženama, djevojkama, mladim majkama, ženama želimo biti primjer. Znamo da žena uljepša sve što dotakne, ali je veoma važno da obrazujemo žene. Ako uspijemo da ovu poruku prenesemo na nove generacije žena, sa svim postignutim dostignućima, onda će to društvo biti uspješno, a žene biti neodvojivi dio tog društva. To je i suštinski cilj ove konferencije”, naglasila je Jilta.

Sevtap Hint iz grada Iskece u Zapadnoj Trakiji (Grčka), građanska aktivistkinja na polju prava žena, smatra da je veoma značajno da žene na Balkanu preko ovakvih projekata pokažu snagu i značaj.

Svoj životni radni vijek je posvetila obrazovanju djevojčica i žena iz socijalno ugroženih porodica i iz tog razloga je izabrana na listi “Jedna žena, jedna priča”. Do sada su, ističe, uspjeli da obrazuju 377 žena i 45 djevojčica.

“Ženska djeca su naša budućnost, osnova novih generacija jer će ih one podizati i zbog toga trebaju biti obrazovane. Nadam se da ćemo ovaj projekat proširiti na ostale balkanske zemlje”, navela je Hint.

Među zaslužnim ženama je i Suada Hodžić iz Novog Pazar, dječija pedagoginja, publicistkinja i autorica nekoliko knjiga. Jedna od najpoznatijih žena u gradu koja se bavi djecom predškolskog i školskog uzrasta, njihovim znanjem i obrazovanjem.

“Ogledalo smo jedni drugima i važnost ovog skupa je što jedni drugima dajemo podršku za neke druge, buduće borbe. Ovdje svi pričamo različitim jezikom, ali se nekako razumijemo. Povezuje nas zajednička ideja, da pošaljemo poruku da je žena važan faktor društvene zajednice. Na polju odgoja, obrazovanja, u svim sferama života, možemo mnogo da postignemo. Samo treba da se podsjetimo na odnos Poslanika Muhammeda prema ženama, nama ne treba bolji model”, poručila je Hodžić.

Izvor: AA

Foto: Medin Halilović-SNews

Aktuelno Društvo Sjenica

Sjenička Sultan Valide džamija, već pet dana nema grijanje koje je, kako tvrde građani džematlije Sjenice, ponovo, ukinuto po nalogu čelnika lokalne samouprave.

Aktuelni predsjednik opštine i Opština Sjenica se nisu oglasili ovim povodom, a grijanje za džamiju je ukinuto prošlog petka, nakon džuma namaza, tvrde vjernici i predstavnici Islamske zajendice Sandžaka-Rijaseta Islamske zajednice Srbije (IZS).

“Već heftu dana je ukinuto grijanje, posebno je hladno na sabah namazu. Mi mlađi nekako izdžimo, ali niska temperatura ove starije džematlije sprečava da doleze u džamiju. Ne znam kome ove treba i s kojim ciljem ovo radi. Ovakvo nešto nije bilo ni u najcrnje vrijeme komunizma”, rekao je za SNews jedan od redovnih klanjača ističući da je juče u Sjenici bili minus 12 ispod nule.

Prošle hefte grijanje za džamiju je pušteno na nekoliko dana, nakon što se ova informacija pojavila u javnosti.

Džamijski odbod Sultan Valide džamije se još 17. oktobra obratio  predsjedniku sjeničke opštine Munibu Mujagiću sa zahtjevom za puštanje grijanja za džamiju.

Kako je navedeo u tom zahtjevu nastupili su dani sa izuzetno niskim temperaurama u ranim jutarnji i kasnim večernjim satima i boravak u džamiji je izuzetno neprijatan.

Prema riječima ljudi iz IZ-e koja upravlja centralnim vjerksim objektom i kulturno-historijskim spomenikom u Sjenici, tokom razgovora sa aktuelnim predstavnicima lokalne samouprave iz Stranke pravde i pomirenja (SPP) koji predvode vlast u ovoj opštini, neformalni nalog da se ugasi grijanje za džamiju izdao je Muamer Zukorlić, predsjednik te stranke, narodni poslanik i potpredsjednik Skupštine Srbije.

Zukorlić se tokom čestih nastupa u medijima nije osvrtao u vezi ovog problema.

Sličnim zahtjevom rukovodstvu opštine obratio se i Medžlis Sjenice Mešihata IZ-e Sandžaka, a u vezi ovog problema upoznali su Ambasadu Republike Turske u Beogradu i Tursku agenciju za razvoj u saradnju (TIKA), Ministarstvo kulture i Zavod za zastitu spomenika kulture u Beogradu.

Ovaj vjerski objekat je prije jedanaest priključen na opštinski sistem centralnog grijanja, zajedno sa zgradom opštine i Domom kulture i do sada je grijanje imao s početkom grejene sezone.

Nakon restauracije započete 2017. godin od strane turske agencije TIKA, tom objektu od kulturnog i historijskog značaja je otvaranjem u julu 2019. vraćen ponovni sjaj i orginalnost u unutrašnjem i vanjskom izgledu, ali i u funkcionalnosti.

Džamija Pertevnihal Valide Sultanija, poznata kao džamija “Sultanija Valida”, nalazi se u samom centru Sjenice i jedan je od simbola tog sandžačkog grada i opštine na jugozapadu Srbije. Sagrađena je sredinom 19. vijeka kao zadužbina majke turskog 32. sultana i 111. islamskog halife Abdulaziza. Pored one u Sarajevu, ima status „carska“ ili „careva“, jer ju je gradila sultanova porodica.

Od skora službu imam u sjeničkoj džamiji Pertevnihal Valide Sultanije obavlja vjerski službenik kojeg je na tu dužnost poslao Diyanet-Uprava za vjerske poslove Vlade Republike Turske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelno Bijelo Polje (Akova) Crna Gora Društvo

Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) nastavila je da podržava projekte u Bijelom Polju, gdje je danas donirala 9 poljoprivrednih mašina i pumpu za vodu potrebnu za poljoprivrednike iz ruralnih područja naše opštine.

Koordinator TIKA kancelarije u Podgorici Abdurahman Toprak je kazao da je ovo nastavak projekta koji je započeo 2017. godine, tokom kojeg je TIKA u saradnji sa tri opštine na sjeveru podijelila proizvođačima malina besplatne sadnice i sistem kap po kap i cistijernu.

“Nakon obilaska proizvođača dobili smo zahtjev da bi im bila potrebna freza kako bi bolje obrađivali svoja imanja i mi smo nakon odobrenja projekta danas ovdje da im uručimo ovu donaciju kako bi podigli svoj nivo proizvodnje i kvalitetnije obavljali svoj posao“, kazao je Abdurahman Toprak, koordinator TIKA kancelarije u Podgorici.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje Ernad Suljević je ocijenio da je ovo kvalitetan način pomoći zahvalivši se što je TIKA, kako je rekao uvijek bila tu da pomogne našim sugrađanima i ustanovama.

„Raduje me što se kontinuirana saradnja Tike i Opštine Bijelo Polje koja se svih ovih godina ogleda u realizaciji brojnih projekata iz oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i poljoprivrede“, kazao je potpredsjednik Suljević.

On je istakao da svi zajedno moramo raditi na razvoju Sjevernog regiona, a posebno Opštine Bijelo Polje a da je poljoprivreda jedna od naših šansi za razvoj.

„Želim da ohrabrim sve poljoprivredne proizvođače da nastave i razvijaju svoje poslove. Mi ćemo kada je u pitanju Opština Bijelo Polje, ali i sa državnog nivoa ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u narednom periodu poseban akcenat staviti na razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava“, zaključio je Suljević.

 

Izvor i foto :http://bijelopolje.co.me

Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Sandžak

Bošnjačko nacionalno vijeće će za djecu koja ove školske godine upisuju prvi razred u nastavi na bosanskom jeziku obezbijediti besplatan komplet udžbenika.

Kako je predočeno iz predstavničkog tijela Bošnjaka u Srbiji udžbenici za prvake su donacija Republike Turske koji su odobreni na inicijativu predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana, a uz koordinaciju Vijeća za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Turske (DEIK).

Realizaciju ove donacije će sprovoditi BNV u saradnji sa kancelarijom Turske razvojne agencije (TIKA) sa sjedištem u Beogradu.

Podsjeća se da je predsjednica Bošnjačkog nacionalno vijeća Jasmina Curić je, prilikom posjete predsjednika Republike Turske Srbiji oktobra 2019 godine, upoznala predsjednika sa dosadašnjim rezultatima u obrazovanju na bosanskom jeziku, ali i izazovima sa kojima se Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjaci suočavaju tokom procesa implementacije obrazovanja na bosanskom jeziku u Srbiji.

Projekat je dio dugogodišnjeg programa Bošnjačkog nacionalnog vijeća usmjerenog na poboljšanje i promovisanje nastave na maternjem jeziku Bošnjaka.

Nastavu na bosanskom jeziku pohađa preko 17 500 djece i to u 40 obrazovno-odgojnih ustanova u Sandžaku.

Za nastavu na bosanskom jeziku u pripremnom predškolskom programu, osnovnim i srednjim školama u upotrebi je više od 200 udžbenika od kojih je čak više od 50 autorskih udžbenika.

Foto: SNews, arhiv

Aktuelno Društvo Sandžak Turska

Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) podržala je projekat proizvodnje maski i dezinfekcionih sredstva, pokrenut u regiji Sandžak, u okviru efikasne borbe protiv Covid-19.

Kako bi proizvodima za ličnu higijenu i zaštitu, kao što su maske, sapuni i dezinfekciona sredstva, pomogle stanovništvu, žene iz regije su se organizirale u okviru ovog projekta i proizvele oko 20 hiljada maski, 250 sapuna i sredstava za dezinfekciju i počeli su besplatno da ih distribuiraju građanima Sandžaka.

Udruženjem žena Hatidža od 2018. godine sprovodi različite aktivnosti socijalne podrške ženama i djeci u regiji Sandžak, a TIKA je kroz ovaj projekat za volonterke iz udruženja obezbjedila proizvode materijale potrebne za proizvodnju maski, 5 šivaćih mašina, sapuna i dezinfekcijska sredstava.

Predsjednica Udruženja žena “Hatidža” Amila Ličina izjavila je da ih TIKA ni u ovim teškim trenucima nije ostavla bez podrške.

“Kada smo se suočili sa epidemije Covid 19, razmišljali smo kako da pomognemo našoj zajednic. TIKA nas nije ostavila bez podrške ni u ovim teškim danma. Dobrovoljno smo proizveli maske i dezinfekcijske proizvode kako bismo ih distribuirali našim ljudima. Zahvaljujemo se turskom narodu i TIKA-i na pomoći i podršci“, poručila je.