5 Oktobra, 2023
Aktuelno Društvo Novi Pazar Zdravlje

Imamo li kome da se žalimo? Pacijenti za dvije godine podnijeli dva prigovora, zaštitnica prava pacijenata tokom 2021. godine 112 dana provela na odmoru i bolovanju

Građani Novog Pazaru su se Zaštitniku prava pacijenata u Gradskoj upravi Novog Pazara, Hasibi Nikšić, u toku sedam godina, sa prigovorima na rad zdravstvenih ustanova i radnika, oobratili ukupno 19 puta. U prethodnoj 2021. godini imala je jedan prigovor pacijenta, praktično jedan slučaj i jedan predmet. Sa posla je bila odsutna skoro četiri mjeseca, tačnije 46 dana na godišnjem odmoru i 66 jdana je sa posla osustvovala zbog privremene spriječenosti za rad (bolovanje), potvrđeno je za SNews.

Za vrijeme pandemije COVID-19 toko 2020. i 2021. godine, kako zvanično navode, ni jedan pacijent se nije žalio na neizdavanje lijekova sa pozitivn liste.

Objekat u ulici Šabana Ko;če, broj 85 gdje je, u okviru Odjeljenja za društvene djelatnosti, smještena, na prvom spratu, kancelarija Sabjetnika prava pacijenata

U odgovorima po zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja, na upit koliko je ukupno do sada riješenih predstavki građana koji su u svojstvu pacijenata zatražili svoja prava, navedeno je da je od 2015. godine do danas (5. septembra 2022) ovoj službi, odnosno, savjetniku prava pacijenata podnijeto ukupno 19 prigovora od strane pacijenata koji su se odnosili na kvalitet i način pružanja zdravstvenih usluga, a da su za sedam godina, 17 takvih prigovora bili osnovani.

U godini početka i smrtonosnog vala pandemije COVID-19, u Novom Pazaru je ukupno podnijeto 3 prijave, dok je u narednoj 2021. godini bila samo jedna prijava, odnosno samo jedan pacijent je od lokalnih vlasti i službe zadužene za to, zatražio zaštitu svojih prava.

Također, u ovoj 2022. godini, do 5. septembra samo je jedan građanin, kao pacijet zatražio zaštitu prava i imao prigorov na rad ljekara, medicinskog osobja, odnosno zdravstvenih ustanova u gradu.

“Pacijenti su najčešće ulagali prigovore koji se odnose na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, a to sve pripada pravu na dostupnost zdravstvene zaštite, član 6 Zakona o pravima pacijenata”, piše u odgovoru koji potpisuje savjetnik prava pacijenata Hasiba Nikšić.

Ona dalje navodi da su najčešći prigovori pacijenata koji se odnose na neljubaznost zdravstvenih radnika u Novom Pazaru, kao i na sumnju na stručnu grešku, a to sve pripada pravu na kvalitet pružanja zdravstvene usluge, prema članu 9 Zakona o pravima pacijenata.

Prigovori na nemogućnost zakazivanja i dužinu čekanja na zdravstvenu uslugu spadaju u najčešće, a, kako se pojašnjava, pripadaju pravu na poštovanje pacijentovog vremena.

Ako se isključi činjenica da se žalio veoma mali broj pacijenata u dužem vremenskom periodu, jer ukupan broj građana koji se obrati ljekaru illi zatraži zdravstvenu zaštitu, na godišnjem nivou, iznosi u hiljadama, 17 osnovanih i 2 neosnovana prigovora za sedam godina, bi prema ovim zvaničnim podacima organa lokalne samouprave predstavljala indeks stanja u zdravstvu.

Broj prigovora koje pacijenti u Novom Pazaru upute na rad obdašnjih zdravstvenih ustanova nije poznat javnosti i redakcija SNws-a će u narednm periodu zatražiti i taj odgovor.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: