10 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Novi Pazar

Gradska uprava Novog Pazara odbila da saopšti ko sve, najčešće i na koji način zagađuje životnu sredinu

U periodu od 2019. do kraja 2021. godine inspekcija za zaštitu životne sredine Grada Novog Pazara je nadležnom sudu podnijela 10 (deset) prekršajnih prijava. Samo u prošloj 2019. godini godini građani Novog Pazara su prijavili 245 komunalnih problema, pokazuju zvanični podaci dostavljeni redakciji SNews-a po zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja.

Na pitanje koliko je u period 2019. godine do danas bilo prijava građana protiv pravnih i fizičkih lica zbog zagađenja i narušavanje životne sredine, navedeno je, za tri godine, izvršeno 295 nadzora privrednih subjekata i fizičkih lica u vezi sa utjecajem n životnu sredinu i to 108 (2019), 51 (2020) i 136 (2021).

Iz Gradske uprave Novog Pazara, na decidno na pitanje ko je sve i na koji način u periodu od 2019. godine do danas sankcionisan zbog zagađanje životne sredine i ko najčešće i na koji način zagađuje životnu sredinu na području Grada Novog Pazara, javnosti nije pružen odgovor.

“Lokalni registar zagađivača vodi Odjeljenje za zaštitu životne sredine, a u skladu sa Pravilnikom o lokalnom registru izvora zagađivanja”, navedeno je između ostalog u dopisu na zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja, a na koji će SNews uložiti žalbu, odnonso ponoviti pitanja.

Zvanično je predočeno i da građani Novog Pazara najčešće prijavljuju probleme vezane za komunalni red, zauzeće javnih površina, ispuštanje otpadnih voda, gajenje stoke, pasa i živine, fizičke prepreke na javnim površinama i probleme vezane za stambene zajednice.

“U prošloj godini bilo je 245 prijava građana”, piše u odgovoru na pitanje koje komunalne probleme i iz koje oblasti najčešće prijavljuju građani Novog Pazara?

Dalje se navodi da, inspekcija, postupajući po prijavama građana prioritetno postupa u skladu sa zakonskim rokovima, izlazi na lice mjesta i vrši terenski i inspekcijski nadzor, sprovodi dalje mjere, podnosi prekršajne ili prijave za privredni prestup i “preduzimaju mjera na uklanjanju štetnih utjecaja na đivotnu sredinu”.

Inspekcija za zaštitu životne sredine je za tri prethodne godine donijela 27 rješenja za zabranu postrojenja i opreme do otklanjanja nepravilnosti. U istom periodu inspekcija je po zahtjevima građana rješavala 90 predmeta.

Član Gradskog vijeća Mirsad Jusufović je, povodo aktuelnog slučaja zagađenja rijeka i životne sredine, za Connect televiziju izjavio da kad se istraga završi od strane policije za privredni kriminal i tužilaštva završi, moći da kažu ko je “direktno odgovorno kriv za to što se desilo”.

On je pozvao ljude da prijavljuju slučajeve zagađenja na, kako je kazao, prava mjesta nešto gradskoj, a nešto republičkoj inspekciji.

“Samo na taj način možemo da spriječimo ljude koji zagađuju rijeke životnu okolinu, da to rade u manjoj mjeri i da na taj način dobijemo zdravu životnu sredinu”, rekao je on.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: