Aktuelno Društvo Novi Pazar Sjenica Srbija Tutin

Konkurs za šest vatrogasaca u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaklјučno sa 6. aprilom 2022. godine.

Kako je navedeni u kokursu biće primljena 4 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Pazar – teritorija grada Novog Pazara i po jedan polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Sjenica i Tutin- teritorija opštine Sjenica i Tutin,

Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava uslov da je državlјanin Republike Srbije, da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaklјučenja konkursa, da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaklјučenja konkursa, da ima završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „C“ kategorije, kao i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mjestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.