10 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Sandžak

Sadakatul-fitr po osobi iznosi 150, 500 ili 1.000 dinara, za zekat najmanje 12,025 eura

Mešihat Islamske zajednice Sandžaka je saopštio da i ove godine pokreće akciju prikupljanja sadakatul-fitra i zekata.

Sadakatul-fitr (sadaka za vitr) iznosi 150, 500 ili 1000 dinara, a nisab (minimum imetka koji obavezuje davanje zekata) iznosi 5.330 eura na zlato i 481 euro na srebro.

Stav hanefijske pravne škole je da, ako neko nema dugova i pored osnovnih osnovnih potrebština ima imetka ili novca u vrijednosti iznad nisaba u srebru dužan je da da zekat. To praktično znači da je  svaki musliman u Sandžaku i regiji koji ima više od 481 euro dužan da za zekat da najmanje 12,025 eura.

Kako je navedene iz Mešihata Islamske zajednice Sandžaka vjernici uplate mogu izvršiti kod imama u džamijama i u kancelarijama Medžlisa, a od ove godine mogu to obaviti i online.

– Zekat je principijalno pravo siromaha

Mešihat Islamske zajednice Sandžaka Rijaseta Islamske zajednice Srbije (IZS) je prije dvije godine prenio stav Visokog vijeća za vjerska pitanja Uprave za vjerske poslove – Diyaneta Republike Turske u vezi prava na prikupljanje, odnosno davanje zekata prema kojem se zekat može predati direktno i preko organizacija i institucija, kao i da ne treba zapostaviti javni i individualni nadzor kada je u pitanju prikupljanje i dostavljanje zekata.

Mjesta kojima se daje zekat su definisana u 60. kur’anskom ajetu sure Et-Tevbe i prema tome zekat je principijalno pravo siromaha i pojedinaca koji su u potrebi.

“Iz tog razloga hanefije ne smatraju dozvoljenim da, oni koji ispunjavaju određene uslove i koji su u obavezi dati zekat i sadakatu-l-fitr, svoj zekat i sadakatu-l-fitr daju na neko drugo mjesto mimo mjesta koja su definisana u Kur’an-i Kerimu ili da svoj zekat daju za realizaciju dobrotvornih aktivnosti kao što su izgradnja džamija, mostova, puteva, škola i vodovoda”, navodi se u preporuci i konstatira da se uplata koja se izvrši za realizaciju spomenutih aktivnosti, ne može tretirati kao zekat pa makar i bila izvršena sa nijetom davanja zekata.

Naglašava se “da se zekat osobama koje polažu pravo na zekat može predati i direktno bez posrednika, a i posredstvom posrednika”.

“Nema nikakve razlike u tome da li je posrednik pojedinac ili institucija. Stoga ukoliko određena humanitarna ustanova ili nevladina organizacija prikupljeni zekat dostavlja mjestima/siromasima i pojedincima koji su u potrebi, to jest kategorijama koje su navedene u Kur’an-i Kerimu, onda se tim ustanovama i nevladinim organizacijama koje imaju ulogu posrednika može povjeriti zekat”, ukazuje se u toj preporuci Visokog vijeća turskog Diyaneta.

Zaključuje se i da je mnogo bitna podrška neprofitnim organizacijama i ustanovama koje služe narodu kako bi održali kontinuitet u svome radu, ali i da se ta podrška mora pružati putem dobrovljnih priloga mimo zekata.

“Pored toga ne smije se ni zapostaviti javni i individualni nadzor kada je u pitanju prikupljanje i dostavljanje zekata”, poručili su iz Uprave za vjerske polsove pri Vladi Republike Turske.

– Za zekat se daje četvrtina desetog dijela imetka

Obračunanje zekata vrši se po tačno određenim pravilima, propisanim posebno za svaku od više vrsta imovine koja podliježe davanju zekata.

Kako se to detaljno pojašnava na zekat.ba prilikom obračuna zekata neophodno je odrediti datum obračuna zekata. Datum obračuna će se odrediti na osnovu datuma kada smo stekli imovinu u vrijednosti nisaba i to će biti odrednica za sve naredne godine, ukoliko budemo imali imovinu na koju postoji obaveza davanja zekata u vrijednosti nisaba.

Prema islamskim propisima zekat u novcu je četrdeseti do-četvrtina desetog djela, odnosno 2,5 posto na postojeću gotovinu i imovinuu.

U nisab se ubrajaju zlato, srebro, novac, trgovačka roba, razni nakiti (osim bisera) i stoka, koja se ne hrani na paši više od šest mjeseci. Međutim, u nisab se ne ubraja imovina koja služi za osnovne potrebe obvezniku, kao na primjer kuća za stanovanje sa potrebnim namještajem, tegleća stoka, ziratna zemlja, razne alatke za obradu zemlje, zatim alat za obavljane zanatskih usluga, stručne knjige i slično.

Zekat se ne može davati bračnom drugu, nemuslimanu niti rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji, jer su jedni druge dužni uzdržavati.

Zekat je dužan dati svaki musliman, predstavlja instituciju za ukidanje siromaštva i uspostavljanje ravnoteže u islamskom društvu i zajednici, njime se čisti imetak i onima koji daju zekat Alah je obećao nagradu.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: