10 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Ekonomija Srbija

Tekst Uredbe o pomoći države majkama pri kupovini prvog stana

Uredba Vlade Republike Srbije kojom su propisani uslovi o dodjeli državne pomoći za kupovinu prvog stana ili kuće po osnovu rođenja djeteta, u maksimalnom iznosu od 20.000 eura, objavljena je u Službenom glasniku i dostupna je na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Ovaj akt Vlade donijet je na osnovu novih odredbi Zakona o finansijskoj podršci porodici s djecom, koji je na snazi od 1. januara 2022. godine tako da subvencije po ovom osnovu mogu ostvariti sve majke koje su dobile dijete od početka ove godine, bez obzira koje im je to dijete po redu rođenja, a za ostvarivanje ovog prava mogu se prijaviti u roku od godinu dana od dana rođenja djeteta.

“Majke imaju pravo na učešće države pri kupovini prvog stana ili kuće, izgradnji kuće, kao i subvenciju prilikom podizanja kredita za ove namjene. Novčana sredstva koja dobiju po ovom osnovu su bespovratna. Zahtev se podnosi službi za dječiju zaštitu u jedinici lokalne samouprave, prema mjestu prebivališta. Uredbom je propisano da će ovako stečena imovina biti uknjižena na ime majke i ne može biti predmet prodaje narednih pet godina od momenta sticanja vlasništva”, pojašnavaju iz Ministarstva.

Osnovni uslovi za državnu pomoć su da majka u vlasništvu ili suvlasništvu nema nekretninu i da prihodi bračnih partnera nisu veći od dvije prosječne plate na republičkom nivou.

Najveće učešće u iznosu od 50 odsto cijene kuće ili stana, država je opredjelila za nedovoljno razvijena područja.Izgradnju ili kupovinu kuće ili stana u drugim opštinama,država bespovratno subvenicioniše sa 20 odsto od cijene nekretnine do maksimalnog iznosa od 20.000 evra.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštavaju da će u narednim danima sačiniti instrukciju koja će sadržati sve detalje i informacije neophodne za ostvarivanje ovog prava, koja će biti dostavljena jedinicama lokalne samouprave.

Tekst Uredbe o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva kao i tekst Odluke o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje ovog prava možete pročitati na sljedećem linku: http://minbpd.gov.rs/zakoni/zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici-sa-decom/

Povezane vijesti

%d bloggers like this: