8 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Sandžak

Mešihat IZ-e Sandžaka: Vjerskim licima se zabranjuje bavljenje politikom

Odlukom Mešihata IZ-e Sandžaka- Islamske zjednice Srbije (IZS) vjerskim licima i visokim funkcionerima Mešihata strogo se zabranjuje kandidiranje na izbornim listama političkih organizacija za bilo koji nivo vlasti, kao i javno istupanje na političkim skupovima kojima se propagira ili agitira glasanje za određenu političku organizaciju.

Kako je saopšteno nakon sjednice Mešihata IZ-e Sandžaka Rijaset Islamske zajednice Srbije (IZS) donijeta je i veoma bitna odluka o pravima, obavezama i ograničenjima vjerskih lica i visokih funkcionera Mešihata Islamske zajednice Sandžaka u pogledu političkog angažmana.

Mešihat je, pojašnjava se, svjestan važnosti i delikatnosti misije koju političke organizacije i njihovi predstavnici imaju, zato sa velikim poštovanjem i uvažavanjem gleda na svaki njihov angažman koji služi dobrobiti svih građana i koji je u skladu sa islamskim pravilima i načelima.

Međutim, uvažavajući činjenicu da su političke organizacije partikularne, a temeljni ciljevi i vrijednosti koje Mešihat štiti i promovira univerzalne i trajne, Mešihat, ukazuje se, ima pravo i obavezu biti u ekvidistanci od bilo koje pojedinačne političke organizacije kako bi uspio sačuvati spomenute vrijednosti za koje se zalaže.

“Vjerskim licima i visokim funkcionerima Mešihata se strogo zabranjuje javno agitiranje i/ili poziv na glasanje za bilo koju pojedinačnu političku organizaciju, posebno u vrijeme održavanja izbora, u svim objektima koji su u jurisdikciji Mešihata (džamije, mesdžidi, medrese, obdaništa, škole Kur’ana i dr.).
Vjerska lica i visoki funkcioneri Mešihata u slučaju da žele biti kandidati na izbornim listama političkih organizacija ili žele biti na funkcijama ili članovi u organima neke od političkih organizacija, prije objavljivanja izborne liste ili izbora na funkciju ili članstvo u organima političke organizacije, moraju podnijeti zahtjev za prekid svog radnog angažmana u Mešihatu i/ili podnijeti ostavku na funkciju u organima Mešihata, bez obzira na oblik radnog angažmana, u suprotnom, nadležni organ Mešihata ima pravo jednostrano donijeti odgovarajući pravni akt o prekidu radnog angažmana, odnosno odluku o razrješenju sa funkcije u organima Mešihata dotičnog službenika Mešihata”, navedeno je u toj odluci.

Cijeli tekst Odluke o pravima, obavezama i ograničenjima vjerskih lica i visokih funkcionera Mešihata IZ Sandžaka u pogledu političkog angažmana objevljene je na zvaničnoj internet stranici te islamske zajednice.

Na održanoj redovnoj sjednica Mešihata IZ Sandžaka-Mešihat sandžački 17 Marta 2020. uz prisustvo glavnih imama i predsjednika Odbora medžlisa, donijete odluke kojima je određena visina nisaba na zlato i srebro za naredna tri mjeseca i određene su skale sadekatu-l-fitra za predstojeći mjesec Ramazan.

Utvrđen je plan o predramazanskim i Ramazanskim aktivnostima (uslovnjeno vanrednom situacijom u kojoj se nalazimo), kao i plan o humanitarnim aktivnostima prije i u toku Ramazana (također uslovnjeno vanrednom situacijom u kojoj se nalazimo)

Mešihat IZ-e Sandžaka je donio odluku o osnivanju “Instituta za očuvanje i afirmaciju Islamske kulture i tradicije”, na čijem čelu je izabran dr. Nihad Dervišević, kao i o formiranju “Direkcije za vakufsku imovinu Mešihata IZS”, na čijem čelu je izabran mr. Sabit Šećović.

Donijeta je odluka o imenovanju rukovodstva izdavačke djelatnosti Mešihata IZ-e Sandžaka na čijem čelu je izabran dr. Enver Ujkanović.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: