5 Oktobra, 2023
Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Novi Pazar

Na DUNP-u najtraženije arhitektura i psihologija, pravo na studije steklo 618 budućih brucoša

Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) objavio je preliminrnu rang listu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za narednu 2023/24 školsku godinu.

Na prijemne ispite za upis, za 16 studjskih programa na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru (DUNP, ) učestvovalo je više više 750 kandidata.

Prema preliminarnoj rang listi u prvom upisnom roku pravo na studiranje steklo je 618 budućih studenata.

Od ukupno 730 novih studenata na DUNP-u 505 će imati pravo da studira o trošku budžeta, a 225 samofinasirajućih će plataćti godišnj školarinu od 60 do 70 hiljada dinara, sem farmacije za koju će “oni ispod crte” plaćati 120 hiljada dinara.

Najviše intereresovanje ove godine bilo je za studije arhitekture, psihologije, poslovne informatike, vaspitač u predškolskim ustanovama i zdravstvena njega. Broj onih koji su za ove struke polagali prijemni bio je veći od 10-20 kandidata u odnosu na ukupan broj rasspoloživih mjesta.

Broj kandidata od broja koji se prima bio je veći i za softverskog inženjerstva, građevinu, farmaciju, rehabilitaciju i engleski jezik.

Za studije prehrambene tehnologije bilo je najmanje prijavljenih, dva od ukupno 30 i na ovo programu je ostalo najviše slobodnih mjesta.

Upis studenata biće od 11. do 15 jula, s tim što će junski upisni rok posljednjeg dana trajati do 12.00 sati, navode u obavjetenju s DUNP-a.

Kandidadti koji su stekli pavo na upis, a ne upišu se u predviđenom roku smatraće se d je odustao, a umjesto njega univerzitet će upisati sljedećeg kandidata sa rang liste.

Za učešće na prijemnom ispitu kandidati su plaćali 7 hiljada dinara, a za studijski program Arhitektura 10 hiljada dinara.

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih; uvjerenje o državljanstvu, dvije fotografije formata 4,5 h 3,5 centimetra i jedna formata 2,5 h 2,0 centimetra, kao i dokaz o uplati naknade za troškove upisa (originalna uplatnica) u visini od 7.000,00 dinara.

Ove godine u junskom upisnom roku na DUNPU nije bilo moguće upisati studijski program Pravo, Ekonomija i Srpska književnost i jezik jer su u procesu akreditacije i poslije pozitivne odluke Komsije za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tijela, očekuje se da će konkurs na tim programima biti raspisan u septembru.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: