8 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo

Savjet za štampu objavio odluku po žalbi Dudića: Javna ličnost ima suženo pravo na privatnost i mora da bude spreman da istrpi kritiku koja se odnosi na stavove koje iznosi

U prilogu je odluka Komisije za žalbe Saveta za štampu o žalbi koju je podnijela Islamska zajednica u Srbiji. SNews je uz priložene faksimile objavjuje u autentičnom obliku, kako je najavio, bez obzira na ishod, u odgovoru na žalbu.

Islamska zajednica u Srbiji, SNews, odluka

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampui članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Dragan Đorđević, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Zorica Višnjić, Vida Petrović Škero, Snežana Andrejević, Jelka Jovanović, Bojan Cvejić  i Olivera Milošević, na sedniciodržanoj 25.2.2021. godine,jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom, “’Muftija’ dr Melvud ef. Dudiću, e to ne bi pas s’ maslom“ objavljenim 9. januara2021. godine, portal “SNews” nije prekršio Kodeks novinara Srbije.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.

 

OBRAZLOŽENJE

Media centar Islamske zajednica u Srbiji podneo je žalbu, uz saglasnost muftije Melvuda Dudića, jer je autor spornog teksta, kako je navedeno, upotrebio uvredljive izraze za vrhovnog poglavara muslimana u Srbiji poput „to ne bi ni pas s’ maslom”, “velikodostojnik malog rasta,Dudić doktor muftija ef. Mevlud (in) je svoj govor ovog puta toliko opoganio”, “Ne budi kao Mevlud(in) budi mumin (vjernik)”, zatim da muftijina izjava nije preporučljiva za mlađe od 18 godina. U žalbi se isitče da su prekršene tačke koje se odnose na to da je sa novinarstvom nespojivo zalaganje za jednu opciju, da politička ili ideološka pozadina informacija ne sme da utiče na odluku o njenom objavljivanju, kao i odredba koja zabranjuje diskriminaciju, tačnije ne dozvoljava novinaru da u tekst unosi predrasude ili stereotipe koje privatno ima.

U odgovoru na žalbu, autor teksta Medin Halilović istakao je da je reč o kolumni, koja je napisana u skladu sa pravilima koja važe za taj novinarskli žanr i da je, uz primese ironije dat kritički osvrt i mišljenje na javno obraćanje jedne javne ličnosti. Tom prilikom su poštovane činjenice i objavljen je link sa muftijinim video obraćanjem. Istakao je, između ostalog, i da Mešihat islamske zajednice nije tražio objavljivanje demantija, kao i da žalbu smatra oblikom pritiska na ovaj medij, slobodu misli, javne reči i kritike. 

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da Kodeks novinara nije prekršen.Autor kolumne je izneo svoje (negativno) kritičko mišljenje o izjavama muftije Dudića, što je potpuno u skladu sa formom teksta. Tekst sadrži isključivo vrednosne sudove i, po priznanju i samog podnosioca žalbe, u njemu nema netačnih činjenica koje bi se mogle demantovati. Kako je reč o ličnim stavovima autora, a ne o saopštavanju informacija javnosti, ne može se zaključiti da je narušeno načelo nepristrasnosti.

Kvalifikacije koje podnosilac žalbe ocenjuje kao uvredljive odnose se ili na ono što je Dudić rekao ili na njegov rad, a ne na njega lično. Verski poglavar, kao javna ličnost, ima suženo pravo na privatnost i mora da bude spreman da istrpi kritiku koja se odnosi na stavove koje iznosi.

Beograd, 25.2.2021.                                                                                       Predsedavajući

Dragan Đorđević

Povezane vijesti

%d bloggers like this: