Aktuelno Društvo Ekonomija Tutin

U Tutinu je započeo postupak eksproprijacije zemljišta na trasi gasovoda koji će proći kroz ovu opštinu. U narednom periodu sprovešće se javna rasprava, procjena i isplata eksproprisanog zemljišta.

“Prema ovlašćenjima Vlade Republike Srbije, izvršene su promene u katastertu za potpune i nepotpune eksproprijacija zemljišta, nakon čega će se izvršiti procjena zemljišta. Ukupan iznos za eksproprijaciju zemljišta koja se sastoji od šest katasterskih opština; je tri miliona i trista hiljada dinara”, istakao je Fekić

Radove na izgradnji gasodu finansira Vlada Republike Srbija, a izvođač radova “Milenijum tim” iz Beograda.

 

 

 

Aktuelno Društvo Srbija

Nakon objavljivanja Vladinog Zaključka o informisanju u vrijeme pandemije kovida-19, usvojen 28. marta, reagirala su novinarska udruženja sa zahtjevom da se taj akt pojasni, odnosno povuče.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) zahtjeva od Vlade Srbije hitno pojašnjenje i tumačenje donijetog Zaključka broj 53-2928/2020 od 28. marta 2020. godine, kojim se određuje informisanje stanovništva o stanju i posljedicama zarazne bolesti COVID-19.

“Od Vlade zahtevamo pojašnjenje načina na koji će se primenjivati Zaključak, kao i obrazloženje razloga i osnova za njegovo donošenje, a samim tim i razloga i osnova za suspenziju Ustavom garantovih prava, kao i prava propisanih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o javnom informisanju i medijima”, navode iz NUN-a.

Posebno se zahtjeva tumačenje tačke 5 Zaključka, odnosno, da li će mediji i novinari u slučaju pozivanja sagovornika (nezavisnih stručnjaka), sa kojima bi razgovarali o aktuelnim rješenjima države u periodu trajanja pandemije biti izloženi “pravnim posledicama za širenje dezinformacija u periodu vanrednog stanja”.

“Takođe zahtevamo i pojašnjenje o kojim i kakvim posledicama je reč, budući da se iz predmetnog Zaključka to ne može utvrditi”, ističe se u zahtjevu.

NUNS podsjeća da Ustav Srbije garantuje pravo na potpuno i blagovremeno informisanje o pitanjima od javnog značaja, a ono se Zaključkom narušava i “republički Krizni štab postaje svojevrsna centralna cenzorska služba, koja ograničava i uskraćuje protok informacija ka javnosti”.

“Smatramo da je pogrešno što se Zaključkom zabranjuje lokalnim i okružnim štabovima i predstavnicima zdravstvenih ustanova da direktno preko lokalnih medija plasiraju važne i proverene informacije lokalnom stanovništvu. Time su građani uskraćeni za pravovremene informacije i podatke, a istovremeno se obesmišljava rad lokalnih medija, koji ostaju bez relevantnih izvora i sagovornika i više ne mogu da pravovremeno i tačno informišu, ali ni da demantuju dezinformacije koje se šire društvenim mrežama i drugim kanalima komunikacije”, ocjenjuju iz NUNS-a.

Podsećja se još jednom na zahtjev novinarske zajednice da se omogući onlajn prisustvo svim zainteresovanim novinarima na pres konferencijima Vlade i Kriznog štaba sa mogućnošću postavljanja pitanja.

“Naša Vlada ima čitavo tim ljudi koji se bavi e upravom i novim digitalnim rešenjima te smatramo da postoji već neophodna ekspertiza unutar Vlade da se ovakav zahtev sprovede u delo. Ovakav pristup već su preduzele određene zemlje u regionu i pokazalo se kao dobar mehanizam za pružanje informacija većem auditorijumu”, zključuje NUNS u reagiranju.

– UNS: Centralizovanje informacija, Vladu da povuče Zaključak

Udruženje novinara Srbije (UNS) poziva Vladu Srbije da povuče zaključak o informisanju u vrijeme pandemije kovida-19, usvojen 28. marta, kojim se zabranjuje kriznim štabovima opština i gradova da daju lokalnim medijima i javnosti informacije u vezi sa zdravljem stanovništva.

U zaključku Vlade navodi se da se ovlašćuje krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti kovid-19, na čijem je čelu predsjednica Vlade, da isključivo obavještava javnost o stanju, posljedicama i o preduzetim zdravstvenim merama u vezi sa virusom.

UNS razume brigu Vlade Srbije zbog netačnih informacija u vezi sa pandemijom, ali ističe da i lokalne vlasti, kao i stručnjaci iz opština i gradova, treba da odgovaraju na sva pitanja i iscrpno obaveštavaju javnost o zarazi.

UNS shvata da su lokalne samouprava dužne da sve važne informacije usmjeravaju i ka centralnom kriznom štabu, ali da te informacije moraju da budu dostupne lokalnim medijima i građanima upravo zbog sprečavanja glasina i netačnih informacija.

UNS ponovo podsjeća da je uloga novinara i medija da obezbjede pravovremeno i tačno izveštavanje, a zaključak Vlade takvo izvještavanje onemogućava.

“Centralizovanje informacija može dovesti do širenja neproverenih vesti i izazivanja straha i zato pozivamo Vladu da zaključak hitno stavi van snage i omogući svim novinarima u Srbiji da dobiju informacije od najbliže zdravstvene institucije”, poručuju iz UNS-a.

Aktuelno Društvo Srbija Zdravlje

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srbije donijete su najnovije odluke u vezi sa sprečavanjem širenja COVID-19.

Zabranjuje se u potpunosti rad svih objekata i djelatnosti koje podrazumjevaju blizak fizički kontakt, kao što su frizerski i kozmetički saloni, fitnes klubovi i teretane.

“Doneta je odluka o zatvaranju svih kladionica, kockarnica i automat klubova i oni od danas svoju delatnost mogu obavljati isključivo elektronskim putem”, saopšteno je iz Vlade Srbije.

S obzirom na specifične potrebe koje trenutna situacija nameće, odlučeno je da za određena zanimanja kućna samoizolacija važi 14 dana, umesto 28. Ovo se odnosi na zdravstvene radnike, zatvorske čuvare, kao i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske.

Bitno je naglasiti da se ovom odlukom ne narušava zdravlje pripadnika ovih profesija, već se preventivno produženje kućne samoizolacije na njih neće odnositi. Svoje radne zadatke obavljaće uz potpunu zaštitnu opremu i njihovo zdravstveno stanje će se redovno pratiti.

Vlada je odlučila da zastave na svim javnim institucijama od danas pa do daljnjeg budu spuštene na pola koplja.

Vlada Srbije nastaviće da sa najvećom pažnjom prati razvoj situacije u vezi sa koronavirusom i prilagođava sve mjere, oslanjajući se isključivo na savjete stručnjaka.

“Još jednom apelujemo na sve građane da se pridržavaju svih mera bez izuzetka, kako bismo svi zajedno, što pre iz ove bitke izašli kao pobednici”, poručeno je iz srbijanske vlade.

Aktuelno Društvo Srbija

Vlada Srbije odredila je Zaključkom koji je usvojila 28. marta da se obavještenja o preduzetim zdravstvenim mjerama i drugim informacijama koje se odnose na liječenje COVID-19 date od strane neovlašćenih lica ne mogu smatrati tačnim i provjerenim i upozorila da se za takvo ponašanje može snositi odgovornost za širenje dezinformacija u vanrednom stanju, objavili su beogradski mediji i novinarska udruženja.

U Zaključku koji je Službeni glasnik Republike Srbije objavio u utorak navodi se da informisanje stanovništva o stanju i posljedicama zarazne bolesti predstavlja posebnu mjeru za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti, objavio je Tanjug.

Zaključak nije objavljen na veb- sajtu Vlade, niti je do juče iko zvanično saopštio da je usvojen, prenosi list Danas, a na svom sajtu je objavilo Udruženje novinara Srbije (UNS).

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), objavilo je tekst GMinfo u kojem se ističe da podjela informacija sa novinarima i građanima u vezi sa korona virusom na teritoriji opštine Gornji Milanovac, više nije u domenu nadležnosti lokalne samouprave i Štaba za vanredne situacije.

Kako se ističe, konmandant Štaba i predsjednik opštine, Dejan Kovačević, saopštio je da će se informisanje stanovništva o stanju i posljedicama zarazne bolesti COVID-19, vršiti isključivo preko Vlade Republike Srbije ili lica koje ovlasti njen Krizni štab.

“Od sutra je predviđen novi način informisanja i to tako što će Opštinski štab za vanredne situacije sve što se tiče zarazne bolesti COVID-19 zajedno sa Opštom bolnicom i Domom zdravlja slati na jedinstvenu adresu Vlade Republike Srbije, odnosno na Krizni štab epidemiologa, koji će takve informacije u narednim danima prenositi javnosti a mi ćemo organizovati konferencije za medije po potrebi o tome šta je sve preduzela opštinska vlast u novonastaloj situaciji, i šta mi radimo kako bi ublažili sve posledice širenja korona virusa kako bi olakšali život naših sugrađana”, istakao je Kovačević.

Foto: cins.org, PrtSc

U zaključku Vlade se za ovakvu odluku navode sledeći razlozi i obrazloženja:

1. U uslovima proglašenog vanrednog stanja, apsolutni imperativ je da građani dobiju isključivo proverene i tačne informacije u vezi stanja i posledica zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

2. Za obaveštavanje javnosti zadužen je Krizni štab za suzbijanje bolesti, na čijem je čelu predsednica Vlade. Sva obaveštenja daje predsednica Vlade ili lica koja ovlasti Krizni štab.

3. Gradonačelnici, odnosno predsednici opština i Štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave, zadužuju se da sve informacije (u vezi stanja i posledica zarazne bolesti COVID-19) u jedinicama lokalne samouprave, usmeravaju isključivo Kriznom šatabu, koji će obezbediti da se izvrše neophodne provere i preduzmu odgovarajuće mere na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti.

4. Zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici ili pravna lica, koje obavljaju zdravstvenu delatnost, medicinske informacije isključivo u delu mera koje sami sprovode, dostavljaju nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje, koje te informacije dalje usmeravaju ka Kriznom štabu.

5. Obaveštenja o preduzetim zdravstvenim merama i drugim informacijama koje se odnose na lečenje bolesti COVID-19, data javnosti od strane neovlašćenih lica, ne mogu se smatrati tačnim i proverenim, uz mogućnost primene propisa koji se odnose na odgovornost i pravne posledice za širenje dezinformacija u periodu vanrednog stanja.

List “Danas” konastatira da u ovom dokumentu, pritom, nije precizirano koja se sve lica smatraju “ovlašćenim” za davanje informacija o liječenju pacijenta kod kojih postoji sumnja ili potvrda da su oboljeli od novog korona virusa.

“Ostaje nejasno da li su ‘ovlašćeni’ samo funkcioneri zdravstvenih ustanova, kao što su direktori kliničkih centara, pojedinih klinika i instituta i zavoda za javno zdravlje, ili i stručnjaci poput epidemiologa, infektologa, imunologa, pulmologa, psihijatara, psiloga i slično”, ukazuje Danas, prenosi UNS..

Vlada je, kako se zaključuje, u obrazloženju zaključka navela da je njegovo donošenje uslovljeno “rizikom od širenja informacija u vezi sa merama koje se preduzimaju na sprečavanju širenja ove zarazne bolesti i potrebom da građani budu pravovremeno i potpuno informisani o ovoj bolesti, jer je njihova saradnja od neprocenjivog značaja za zaustavljanje širenja zaraze i efikasno postupanje sistema zdravstvene zaštite”.

Aktuelno Društvo Srbija

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srbije, donijete se najnovije odluke u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19.

Svim građanima Republike Srbije, kao i strancima sa boravišnom dozvolom, koji su u zemlju ušli 14. marta i kasnije, produžava se obavezna mjera kućne samoizolacije sa 14 na 28 dana.

Kako je saopšteno ovo praktično znači da svi koji su pri ulasku u zemlju dobili usmjeno ili pismeno rješenje o kućnoj samoizolaciji u trajanju od dvije nedjelje, izolacija automatski nastavlja da teče još dvije nedelje.

“Svi građani i stranci sa boravišnom dozvolom, bez izuzetka, u obavezi su da poštuju produženi rok kućne samoizolacije što će nadležni organi u narednom periodu redovno proveravati”, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Izmjenjeno je vrijeme trajanja zabrane kretanja za dane vikenda. Oni će subotom i nedjeljom morati da ostanu u svojim domovima od 15 do 5 sati ujutru.

Građani koji nisu stariji od 65 godina, mogu napuštati svoje domove radnim danima i dalje od 5 sati ujutru do 17 sati. Najstariji sugrađani mogu napuštati svoje domove jedino nedjeljom između 3 i 8 časova ujutru, u cilju kupovine namirnica.

Vodeći se mišljenjem struke, Vlada Republike Srbije odlučila je da povuče odluku o dozvoljenoj šetnji kućnih ljubimaca u trajanju od 20 minuta između 20 i 21 čas.

Kako se Srbija nalazi u jeku borbe sa zaraznom bolesti izazvane virusom COVID-19, preporučeno je da se sve pijace, na otvorenom i zatvorenom prostoru, zatvore do daljnjeg.

“Vlada Republike Srbije nastaviće da sa najvećom pažnjom prati razvoj situacije u vezi sa virusom COVID-19 i prilagođava sve mere, oslanjajući se isključivo na savete stručnjaka. Još jednom apelujemo na sve građane da se pridržavaju svih mera bez izuzetka, kako bismo svi zajedno, što pre iz ove bitke izašli kao pobednici”, saopšteno je sa sjednice Vlade Republike Srbije.

U Srbiji je do danas registrovano ukupno 659 oboljelih od korona virusa, a deset ih je umrlo.